СПЕКТРИ реализира успешен проект в гр. Пловдив


В началото на тази година СПЕКТРИ успешно завърши проект за разработване на уеб портал и свързване в online непрекъснат режим на работа 5-те мониторингови станции за измерване на шум в околната среда тип ENM в Пловдив, съобщиха от компанията. Станциите са собственост на общината и са част от Системата за постоянен мониторинг на шума в околната среда на града, а публичен достъп и визуализация на измерваните данни са налични на специално създаден за целта портал. "Системата предоставя информация от непрекъснато обновяващата се база данни от измервателните терминали на шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и таблица(и) за стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax, LAден, LAвечер, LAнощ, L24 - dB(A)) за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно, друго (история)", заявиха от СПЕКТРИ.
"Осигурен е достъп и до проведените периодични преносими измервания на шум в 50 броя локации в града (за 2009/2010 г., както и 2011 г.). Измерванията се провеждат ежегодно - с цел допълнителна верификация на Стратегическата карта за шум на агломерация Пловдив, както и като част от системата за актуализация на данните за акустичната среда в града”, допълниха от компанията.ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top