СПЕКТРИ реализира успешен проект в гр. Пловдив


В началото на тази година СПЕКТРИ успешно завърши проект за разработване на уеб портал и свързване в online непрекъснат режим на работа 5-те мониторингови станции за измерване на шум в околната среда тип ENM в Пловдив, съобщиха от компанията. Станциите са собственост на общината и са част от Системата за постоянен мониторинг на шума в околната среда на града, а публичен достъп и визуализация на измерваните данни са налични на специално създаден за целта портал. "Системата предоставя информация от непрекъснато обновяващата се база данни от измервателните терминали на шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и таблица(и) за стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax, LAден, LAвечер, LAнощ, L24 - dB(A)) за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно, друго (история)", заявиха от СПЕКТРИ.
"Осигурен е достъп и до проведените периодични преносими измервания на шум в 50 броя локации в града (за 2009/2010 г., както и 2011 г.). Измерванията се провеждат ежегодно - с цел допълнителна верификация на Стратегическата карта за шум на агломерация Пловдив, както и като част от системата за актуализация на данните за акустичната среда в града”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top