Стартира изграждането на завод за фитинги в Айтос


На 27 ноември 2014 г. в Айтос бе направена първа копка на нов завод за фитинги. Предвижда се строителството да приключи през месец май 2015 г. и съоръжението да бъде пуснато в експлоатация. Според инвеститорите Красимир Янкулов и Красимир Апостолов технологията, която ще бъде внедрена, е съвсем нова за Европа. От близо седем години те управляват завод за производство на радиатори в индустриалната зона в Айтос.

Финансирането на новото съоръжение е осигурено по ОП "Конкурентоспособност". В рамките на първия етап от реализирането му е предвидено изграждането на две халета за ново производство на фитинги. Продукцията от новото производство ще бъде изцяло за износ.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top