Стартира разширението на газохранилището в Чирен


Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 непосредствено до подземното газово хранилище в Чирен. Сондажът е в близост до съществуващ, но вече ликвидиран сондаж, който ще бъде възстановен. Освен това ще бъде повишен капацитетът на дебита на хранилището. Предстои да се извършат допълнителни проучвателни дейности, за да се уточни мястото на останалите сондажи, които също би трябвало да се направят. Кандидатите, които искат да вземат участие в търга на „Булгартрансгаз“, трябва да докажат среден годишен оборот за последните 3 години от изпълнение на сондажни работи и строителство (включително инженерингово изпълнение) от поне 4 млн. лв. без ДДС. Очаква се строителните работи по газовото хранилище да приключат за единадесет месеца.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top