Стартира разширението на газохранилището в Чирен


Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 непосредствено до подземното газово хранилище в Чирен. Сондажът е в близост до съществуващ, но вече ликвидиран сондаж, който ще бъде възстановен. Освен това ще бъде повишен капацитетът на дебита на хранилището. Предстои да се извършат допълнителни проучвателни дейности, за да се уточни мястото на останалите сондажи, които също би трябвало да се направят. Кандидатите, които искат да вземат участие в търга на „Булгартрансгаз“, трябва да докажат среден годишен оборот за последните 3 години от изпълнение на сондажни работи и строителство (включително инженерингово изпълнение) от поне 4 млн. лв. без ДДС. Очаква се строителните работи по газовото хранилище да приключат за единадесет месеца.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още

Top