Стартира разширението на газохранилището в Чирен


Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 непосредствено до подземното газово хранилище в Чирен. Сондажът е в близост до съществуващ, но вече ликвидиран сондаж, който ще бъде възстановен. Освен това ще бъде повишен капацитетът на дебита на хранилището. Предстои да се извършат допълнителни проучвателни дейности, за да се уточни мястото на останалите сондажи, които също би трябвало да се направят. Кандидатите, които искат да вземат участие в търга на „Булгартрансгаз“, трябва да докажат среден годишен оборот за последните 3 години от изпълнение на сондажни работи и строителство (включително инженерингово изпълнение) от поне 4 млн. лв. без ДДС. Очаква се строителните работи по газовото хранилище да приключат за единадесет месеца.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top