Стерифло предлага нова технология в млекопреработването


Отскоро френският производител Стерифло предлага нова система за стерилизация тип водна каскада, съобщи за сп. Инженеринг ревю Едуард Дешампем, управител на Е.С.Е. КЕКС - дистрибутор за България. „Системата ДАЛИ е икономична алтернатива на стерилизацията на мляко в бутилки. При нея, бутилките с мляко извършват нискочестотни, възвратно-постъпателни движения. Достатъчно е в тях да има малко свободно пространство, мехурче въздух например, за да се раздвижи самото мляко и да се предотврати образуването на ципа или потъмняване. Системата е подходяща за стерилизация на мляко както в пластмасови, така и в стъклени бутилки”, допълни г-н Дешампем.


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top