РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Т и Д Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т и Д Инженеринг“Т и Д Инженеринг” ЕООД

Варна 9010, п.к. 243
ж.к. “Изгрев” 865
тел.: 052/ 312 100
факс: 052/ 312 658,
e-mail: datt@mnet.bg
office@tid-engineering.bg

• Изграждане на системи за мониторинг за предаване на данни в реално време на ВЕИ;
• Изграждане на системи за телеуправление и телемеханика за ВЕИ;
• Изграждане на SCADA системи;
• Реконструкция и модернизация на подстанции;
• Разработка на специализиран софтуер;
• Инженерингова дейност в областта на електротехниката, енергетиката и индустрията;
• Проектиране и производство на контролни и релейни табла;

www.tid-engineering.bg


Top