РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ• Изграждане на системи за мониторинг
   за предаване на данни в реално време на ВЕИ;
• Изграждане на системи за телеуправление
   и телемеханика за ВЕИ;
• Изграждане на SCADA системи;
• Изграждане на силови и разпределителни
   подстанции до ключ;
• Разработка на специализиран софтуер;
• Инженерингова дейност в областта на
   електротехниката, енергетиката и индустрията;
• Проектиране и производство на контролни и релейни табла;
• Реконструкция и модернизация на кранове.

“Т и Д Инженеринг” ЕООД, гр. Варна 9010, п.к. 243, ж.к. “Изгрев” 865, , тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658; , e-mail: datt@mnet.bg, office@tid-engineering.bg


Top