ТЕЦ Марица Изток 2 ще изгради два нови блока


Българският енергиен холдинг и ръководството на ТЕЦ Марица изток 2 имат инвестиционно намерение за изграждане на два блока – 9 и 10, на определената вече за целта площадка в централата, съобщи Пенчо Пенев, директор Ремонти в ТЕЦ 2. „В момента се търси стратегически инвеститор за проекта и се проучват възможностите на Мини Марица изток за захранване на бъдещите 9 и 10 с въглища. Всеки от новите блокове ще бъде с повишена мощност от 280 MW. Със същото паропроизводство на нови котли от 670 т. ще можем да постигнем 280 MW мощност на всеки блок", поясни г-н Пенев.


Той допълни, че вече има подписан договор с японската компания Тошиба за реконструкция на блокове 5 и 7 в централата от комплекса. „Тези проекти ще бъдат реализирани с ремонтния персонал на държавното дружество и японски консултанти. С реконструкцията ще се прибавят още минимум 40 MW към общата инсталирана мощност на ТЕЦ Марица изток 2, която в момента е 1600 MW", допълниха от дружеството.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top