Технически семинар на Microchip демонстрира нови решения


На 17 ноември т.г. Комет Електроникс бе домакин на технически семинар, посветен на нови предложения в продуктовата гама на Microchip. Гост лектор на събитието, организирано в новата сграда на Комет Електроникс, бе Франк Койзлик, приложен инженер (FAE) в Microchip.
Тематиката на семинара включваше графични приложения с микроконтролерите на Microchip, като специално внимание бе отделено на ценово оптимизираните графични решения с PIC32 LCC развойна платка. Лекторът демонстрира и възможностите на PIC24F DA Demo Board и PIC32 Microstick. Между акцентите бе и представянето на новата Net Beans IDE базирана развойна среда MPLAB X, която поддържа както Windows, така и Linux и Mac платформи. Сред предимствата й лекторът изтъкна повишената стабилност, удобството при работа и пълната приемственост с популярната MPLAB 8.
Интересът на аудиторията предизвикаха и два базирани на PIC микроконтролери проекта, разработени в Комет Eлектроникс. Ангел Станчев, приложен инженер в компанията представи свръхкомпактен моточасовник с LCD дисплей, предназначен за кари и селскостопански машини и панел за управление на хотелски климатични системи с графичен екран.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top