Телеконтролерите на WAGO вече поддържат и индустриалния протокол DNP3


Телеконтролерите на WAGO поддържат освен IEC-протоколите за телеуправление също и индустриалния протокол DNP3, който се използва за пренос на данни между разпределени системи за управление и децентрализирани подстанции, съобщиха от компанията. С комуникацията чрез DNP3, контролерите за дистанционно управление на WAGO сега са подходящи за приложения за телеуправление в цял свят, например за наблюдение на разпределителни системи или в големи производствени обекти. Поддържаните до момента протоколи за телеуправление IEC 60870-5-101, -103 и -104 намират приложение най-вече в Германия, също както и IEC 61850 и IEC 61400-25 в подстанции и приложения за вятърни турбини.
"Фактът, че нашите контролери за дистанционно управление освен чрез IEC сега комуникират и чрез DNP3, е от голямо значение не само за нас, но също и за нашите клиенти-износители. Производителите например на вятърни турбини и трансформатори сега имат решение за дистанционно управление, подходящи за употреба без географски ограничения," коментира Мартин Паулик, отговорен мениджър "Автоматизация" във WAGO.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top