Телелинк отпразнува десети рожден ден


През месец юни т.г. с изискан коктейл в атриума на Сердика Център Телелинк отпразнува своя десети рожден ден под мотото „10 години в 10 държави“. „За изминалите десет години компанията постигна значими бизнес успехи и установи присъствие в общо десет държави в Централна и Източна Европа. Телелинк е успешно позиционирана като системен интегратор на мобилни и фиксирани комуникационни мрежи, като постепенно разширява дейността си и в други продуктови направления - интелигентни сградни системи и управлявани услуги”, заявиха от компанията.
Телелинк развива дейност в България, Румъния, Сърбия, Черна Гора, Македония, Украйна и Унгария, като след обединението си с австрийската група Датентехник в края на юни т.г., вече оперира и на териториите на Австрия, Хърватска, Босна и Херцеговина. „Датентехник е компания с над 40-годишна история и е сред предпочитаните партньори за мрежови услуги на австрийския ИКТ пазар. Групата наброява над 700 души персонал в офисите в 10-те държави, около 300 от които работят в България”, допълниха от Телелинк.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top