Телетек домакин на семинар за пожарна безопасност


На 27 юни т. г. в учебния център Искра на Телетек се проведе семинар на тема „Нови моменти в нормативната база за пожарна безопасност”. Присъстващите проектанти бяха приветствани с добре дошли от Антонина Димитрова, оперативен директор на компанията.

В първата част на семинара бяха разгледани последните промени в нормативната база, регламентиращи правилата и нормите за пожарна безопасност (Наредба № Із-2377/15.09.2011 г., Наредба № Iз-1971/2009г. и Наредба № Iз-2815/07.11.2011г. на МВР). Гост-лектор бе инж. Петър Клисарски от Академия на МВР, който сподели ценни напътствия от практическото прилагане на новите наредби.

В следващите две части Божидар Гигов, продуктов мениджър пожароизвестителни решения на Телетек, запозна участниците със специфични изисквания при проектирането на пожароизвестителните системи и решенията, които Телетек Електроникс предлага за пожароизвестяване на всички типове сгради. Семинарът завърши с коктейл и дискусия, където гостите имаха възможност да обменят опит помежду си и с лекторите по актуалната в момента тематика.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top