Телетек домакин на семинар за пожарна безопасност


На 27 юни т. г. в учебния център Искра на Телетек се проведе семинар на тема „Нови моменти в нормативната база за пожарна безопасност”. Присъстващите проектанти бяха приветствани с добре дошли от Антонина Димитрова, оперативен директор на компанията.

В първата част на семинара бяха разгледани последните промени в нормативната база, регламентиращи правилата и нормите за пожарна безопасност (Наредба № Із-2377/15.09.2011 г., Наредба № Iз-1971/2009г. и Наредба № Iз-2815/07.11.2011г. на МВР). Гост-лектор бе инж. Петър Клисарски от Академия на МВР, който сподели ценни напътствия от практическото прилагане на новите наредби.

В следващите две части Божидар Гигов, продуктов мениджър пожароизвестителни решения на Телетек, запозна участниците със специфични изисквания при проектирането на пожароизвестителните системи и решенията, които Телетек Електроникс предлага за пожароизвестяване на всички типове сгради. Семинарът завърши с коктейл и дискусия, където гостите имаха възможност да обменят опит помежду си и с лекторите по актуалната в момента тематика.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top