РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Темпа Систем БГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Темпа Систем БГ 

TEMPA SISTEM

Шкафове за стенен монтаж
Правостоящи шкафове
Неръждаеми шкафове и табла
Пултове за управление
Телекомуникационни шкафове


Пловдив 4016
кв. Коматево, ул. Oколовръстен път
тел.: 032/ 90 17 60; факс: 032/ 90 17 77
office@tempabg.com, www.tempabg.com


Top