Texas Instruments представи първите програмируеми диференциални усилватели


Texas Instruments разработи нов тип програмируеми диференциални усилватели (PDA), които съчетават най-доброто от класическите диференциални усилватели (FDA) и усилвателите с регулируем коефициент на усилване(VGA), съобщиха от компанията за electronics-bulgaria.com.

Серията включва LMH6881 и LMH6882 с малки собствен шум и нелинейни изкривявания, горна гранична честота 2,4GHz и цифрово управление на коефициента на усилване в границите между 6 и 26dB. То може да се извършва по два начина - чрез SPI интерфейс със стъпка 0,25dB и чрез двоично число в паралелен код. При първия усилвател то е 5-разредно и осигурява стъпка 2dB, а при втория е 7-разредно и стъпката е 0,25dB.
 
Така конструкторите могат лесно да променят параметрите на схемите чрез регулиране на усилването без смяна на външни резистори или избор на различни диференциални усилватели, както и да изменят и оптимизират коефициента на усилване на всяко стъпало. Всичко това променя начина за проектиране на електронни схеми с диференциални усилватели, твърдят от TI.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top