Texas Instruments представи първите програмируеми диференциални усилватели


Texas Instruments разработи нов тип програмируеми диференциални усилватели (PDA), които съчетават най-доброто от класическите диференциални усилватели (FDA) и усилвателите с регулируем коефициент на усилване(VGA), съобщиха от компанията за electronics-bulgaria.com.

Серията включва LMH6881 и LMH6882 с малки собствен шум и нелинейни изкривявания, горна гранична честота 2,4GHz и цифрово управление на коефициента на усилване в границите между 6 и 26dB. То може да се извършва по два начина - чрез SPI интерфейс със стъпка 0,25dB и чрез двоично число в паралелен код. При първия усилвател то е 5-разредно и осигурява стъпка 2dB, а при втория е 7-разредно и стъпката е 0,25dB.
 
Така конструкторите могат лесно да променят параметрите на схемите чрез регулиране на усилването без смяна на външни резистори или избор на различни диференциални усилватели, както и да изменят и оптимизират коефициента на усилване на всяко стъпало. Всичко това променя начина за проектиране на електронни схеми с диференциални усилватели, твърдят от TI.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top