TLL Media е официален медиен партньор на SMART GRID 2013


Водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media ще бъде официален медиен партньор на конференцията SMART GRID 2013, организирана от IDC CEMA.

Събитието ще се проведе на 6 март 2013г. в хотел Арена ди Сердика, София.

Основните теми на форума ще бъдат „Влиянието на Smart Grid технологията върху AC/DC преносните и разпределителни системи”, „Активните дистрибуторски мрежи, разпределеното производство и микромрежите”, „Управление на търсенето, интелигентните сгради и автоматизацията”, „Мониторинг, защита и контрол на мрежите”, „Кибер и физически системи за сигурност” и др.

Допълнителна информация за конференцията очаквайте на специализирания ни портал за енергетика PowerIndustry-Bulgaria.com.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top