TME издаде каталога си за 2013 г.


Каталогът с продуктите от офертата на TME за 2013 г. вече е готов и може да бъде поръчан онлайн, информираха от компанията за Electronics-Bulgaria.com.

"Печатаме го вече от много години, защото знаем, колко е нужна тази публикация за всички специалисти, които използват не само интернет, но и по-традиционните начини за търсене на продукти", казват от TME.

Върху 1800 страници можете да намерите описанието на около 5800 продукта заедно със цветни снимки и схеми, групирани в различни тематични дялове.

Каталогът е достъпен в 9 езикови версии: на полски, английски, руски, немски, български, чешки, италиански, румънски и унгарски език. Можете да го поръчате тук.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top