ТМЕ разшири продуктовата си гама


Наскоро фирма ТМЕ разшири офертата си със свързващи кабели от серията Premium на Digitus. „Серията Premium се характеризира с висока устойчивост срещу смущения, благодарение на използването на двоен екран. На крайщата на кабелите са поместени феритни мъниста, които предизвикват потискане на високочестотни смущения. Допълнително, с цел да се подобри качеството на пренасяните данни, контактите са покрити със слой от злато. Благодарение на използването на такива средства е било възможно да се създадат кабели, които могат да пренасят цифрови сигнали на разстояние дори 10 m, докато при много други евтини еквиваленти е невъзможно да се подобри трансмисията на данни при дължини даже 5 m. Без съмнение предимство на тази серия е още естетичният външен вид на всички кабели”, коментират от ТМЕ.
„Офертата съдържа кабели HDMI, HDMI-DVI, удължители DVI, USB, удължители USB, D-Sub(XGA) и ESATA (External SATA) – кабели, предназначени за свързване на твърди дискове извън кутията на компютъра, без да се намалява скоростта на предаване на данни”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top