TME включи в офертата си видео пирометри AX-7550


Офертата от измервателни уреди на TME бе обогатена с нов видео пирометър AX-7550 на фирма Axiomet. Този уред дава възможност за безконтактно измерване на температурата в обхват от -50° до 1600°C. За разлика от останалите пирометри AX-7550 притежава вградена цифрова камера с разделителна способност 640x480 пиксела. Благодарение на нея в режим видео е възможно записване на снимки или филми с означаване на мястото, където е измервана температурата. Допълнително върху екрана е показана информация за температурата: моментна, минимална, средна, максимална, температура на околната среда, точката на оросяване и относителната влажност на въздуха.
Измервателният уред може да работи също като регистратор на температурата като функция на времето. Характеристики като: оптична резолюция 50:1, регулируема емисия и двуточков лазерeн показалец дават възможност за широко приложение на уреда за измерване на температурата на разнородни елементи от голямо разстояние или на елементи с малки размери.
Пирометърът е снабден с гнездо за включване на външна сонда от тип K и с вход USB. Резбата в ръкохватката дава възможност за монтиране на уреда върху статив. Стандартното окомплектоване включва преносимо куфарче, кабел USB, сонда от тип K, статив.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top