TME включи в офертата си видео пирометри AX-7550


Офертата от измервателни уреди на TME бе обогатена с нов видео пирометър AX-7550 на фирма Axiomet. Този уред дава възможност за безконтактно измерване на температурата в обхват от -50° до 1600°C. За разлика от останалите пирометри AX-7550 притежава вградена цифрова камера с разделителна способност 640x480 пиксела. Благодарение на нея в режим видео е възможно записване на снимки или филми с означаване на мястото, където е измервана температурата. Допълнително върху екрана е показана информация за температурата: моментна, минимална, средна, максимална, температура на околната среда, точката на оросяване и относителната влажност на въздуха.
Измервателният уред може да работи също като регистратор на температурата като функция на времето. Характеристики като: оптична резолюция 50:1, регулируема емисия и двуточков лазерeн показалец дават възможност за широко приложение на уреда за измерване на температурата на разнородни елементи от голямо разстояние или на елементи с малки размери.
Пирометърът е снабден с гнездо за включване на външна сонда от тип K и с вход USB. Резбата в ръкохватката дава възможност за монтиране на уреда върху статив. Стандартното окомплектоване включва преносимо куфарче, кабел USB, сонда от тип K, статив.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top