TME включи в офертата си видео пирометри AX-7550


Офертата от измервателни уреди на TME бе обогатена с нов видео пирометър AX-7550 на фирма Axiomet. Този уред дава възможност за безконтактно измерване на температурата в обхват от -50° до 1600°C. За разлика от останалите пирометри AX-7550 притежава вградена цифрова камера с разделителна способност 640x480 пиксела. Благодарение на нея в режим видео е възможно записване на снимки или филми с означаване на мястото, където е измервана температурата. Допълнително върху екрана е показана информация за температурата: моментна, минимална, средна, максимална, температура на околната среда, точката на оросяване и относителната влажност на въздуха.
Измервателният уред може да работи също като регистратор на температурата като функция на времето. Характеристики като: оптична резолюция 50:1, регулируема емисия и двуточков лазерeн показалец дават възможност за широко приложение на уреда за измерване на температурата на разнородни елементи от голямо разстояние или на елементи с малки размери.
Пирометърът е снабден с гнездо за включване на външна сонда от тип K и с вход USB. Резбата в ръкохватката дава възможност за монтиране на уреда върху статив. Стандартното окомплектоване включва преносимо куфарче, кабел USB, сонда от тип K, статив.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top