РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТОМЕ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТОМЕМодулна система за разстъргване

CNC разстъргващи глави

 

MachTech&InnoTech
27 - 29 март 2018 | зала2 | щанд А7

TOME
5300 Габрово
ул. Орловска 129
тел.: 066/ 810 555
факс: 066/ 810 550
tome@tomebg.com
www.tomebg.com


Top