Тошиба инвестира 37.6 млн. евро в соларен парк край Ямбол


Японската корпорация "Тошиба корпорейшън" обяви намерението си да инвестира в изграждането на 10-мегаватов соларен парк в България, който се очаква да влезе в експлоатация през 2011 година. Инвестицията е част от голям проект на японската корпорация за изграждане на соларни паркове в България, други европейски страни и САЩ.  Централата, която ще се намира край Ямбол, ще струва около 4 млрд. йени (37,6 млн. евро)  и ще захранва с електроенергия около 2000 домакинства. Въпреки първоначалните планове за привличане на други съинвеститори, от "Тошиба" заявиха, че планират да осъществят инвестицията самостоятелно. Компанията обмисля реализиране и на други подобни проекти в България, както и придобиването на местни фирми с опит в построяването на такива съоръжения. «Реализацията на проекта край Ямбол ще даде силен тласък за постигане на целта ни за 16% дял на ВЕИ в крайното брутно потребление на енергия до 2020 година и ще разкрие нови възможности за партньорство в сферата на «зелената енергия», като енергийната ефективност, «умните мрежи» и т.н", заявиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
До този момент японската корпорация има участие в няколко енергийни проекта у нас  - рехабилитацията на ТЕЦ «Марица Изток 2", доставка на оборудване за ПАВЕЦ Чаира и рехабилитация на съоръжения в АЕЦ "Козлодуй".

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top