Toshiba започва производство на бели светодиоди


Toshiba ще стартира промишлено производство на бели светодиоди през октомври т. г. Компанията ще изгради производствена линия в своя завод за дискретни електронни компоненти, базирани на 200 мм пластини в Кага, Южна Япония.

При разработката на белите светодиоди Toshiba използва технологията GaN-on-Silicon, а от януари т. г. си сътрудничи с компанията Bridgelux. GaN-on-Si технологията премахва нуждата от използване на скъпи сапфирени или силициево-карбидни пластини в производството, но пазарният дебют на продуктите беше забавен поради необходимостта от решаване на някои технологични проблеми.

Компанията обяви, че вече е произвела прототип на LED чип с максимална светлинна изходна мощност 614 mW, който ще е в основата на масовото производство.

Според Toshiba белите светодиоди са следващото поколение продукти, които ще развият бизнеса с дискретни електронни компоненти.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top