РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трансимпекс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трансимпекс БългарияПроизводство на:
Кабелни канали
Заключващи системи
Осветление
Табла
Разград 7200, ул. Априлско въстание № 2B
тел.: 00359/ 84/ 660460, факс.: 00359/ 84/ 660458
e-mail: transimpex@mbox.contact.bg
www.intecoindustrial.com


Top