РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трелеборг Сийлинг Солюшънс БългарияИНЖЕНЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ НА БЪДЕЩЕТО

CSL 1500 Касетни уплътнители при тежък режим на работа

CSL 1500 революционен касетен уплътнител с
иновативни функции като срещуположни уплътнителни устни,
позволяващи му да работи по-дълго и с по-нисък коефициент
на триене. Подобреният дизайн намалява възможността за
замърсяване и подоборява работата при статични приложения,
осигурявайки намалено триене и по-дълъг живот.


Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
София 1592, бул. “Христофор Колумб” 80, ет. 7
Т: 02 969 95 10; 02 969 95 99, Ф: 02 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com; www.tss.trelleborg.com


Други рекламни публикации на Трелеборг Сийлинг Солюшънс България


виж всичкиTop