РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трелеборг Сийлинг Солюшънс България 

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

 

Търсите начин да повишите ефективността на произвoдствения си процес?

Опростете процеса на производство със Service PLUS.

 

Service PLUS за Вашето производство
Готови за употреба сглобени компоненти могат да бъдат доставени директно до Вашата производствена линия.
Това може да подобри качеството и да намали разходите Ви. Освен това, разпознаването на изделията по време
на производствения процес e улеснено, с използването на различни начини за маркиране на уплътненията.

 

Открийте повече информация на www.tss.trelleborg.com/ServicePLUS

 

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
София 1592, бул. “Христофор Колумб” 80, ет. 7; Т: 02 969 95 10; 02 969 95 99, Ф: 02 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com; www.tss.trelleborg.com


Top