Трудова борса в индустриалния сектор по време на пролетните специализирани изложения в София


Между 6 и 8 март т. г. изложбеният комплекс на София отново ще бъде домакин на индустриалните изложения MachTech & Metal (металургия, леярство и инструментална екипировка), IFAM (автоматиката, роботиката и мехатрониката), Intronika (електронната промишленост  и телекомуникациите) и Plast (сектора на пластмасовата и каучуковата промишленост), Транспорт и логистика и Security (защита и сигурност). По време на професионалните форуми Интер Експо Център – София ще даде възможност за среща на работодатели и специалисти в конкретните области.

На 7 март, през втория ден от специализираните изложения, от 10.00 до 18.00 ч. ще се проведе IndustryMatchMaking – IMM2013.

Бизнес срещите се организират от Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес и Фондация Приложни изследвания и комуникации, партньори в европейската мрежа за подкрепа на МСП Enterprise Europe Network, съвместно с Интер Експо Център и ICM, Словения. Фирми и организации ще осъществят двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер. Целта на срещите е създаване на ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес или участие в проекти, финансирани от европейски програми.

Специални табла ще обявяват свободните работни места на фирми в бранша и ще предоставят възможности на специалистите търсещи работа в представяните области да заявят координатите си. Представител на форумите ще се грижи за осъществяване на срещи между работодатели и специалисти.

Второ издание на Дни на българската индустрия в рамките на изложението Транспорт и логистика организира индустриален клъстер Електромобили – ИКЕМ. Клъстърът ще представи българския принос за развитието на електрическата мобилност в страната и тенденциите за развитието й през 2013 г. По време на форума ще бъде демонстриран и електрическият автомобил Vromos Kiwi 201. За шести пореден път изложението ще представи новостите в транспорта, логистиката и спедиция, складова техника и оборудване, комуникациите. Предвидени са семинари на актуални за сектора теми.

XX-тото юбилейно издание на изложението Security Expo ще се проведe паралелно с индустриалните изложби. Фирми от Великобритания, Унгария, Чехия, Литва, Латвия и Белгия са потвърдили вече своето участие в специализираното изложение за сигурност и охрана. 
Китайският производител Nuctech Company Limited също заяви участието си и така форумът вече представя лидери в бранша от два континента.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top