Трудова борса в индустриалния сектор по време на пролетните специализирани изложения в София


Между 6 и 8 март т. г. изложбеният комплекс на София отново ще бъде домакин на индустриалните изложения MachTech & Metal (металургия, леярство и инструментална екипировка), IFAM (автоматиката, роботиката и мехатрониката), Intronika (електронната промишленост  и телекомуникациите) и Plast (сектора на пластмасовата и каучуковата промишленост), Транспорт и логистика и Security (защита и сигурност). По време на професионалните форуми Интер Експо Център – София ще даде възможност за среща на работодатели и специалисти в конкретните области.

На 7 март, през втория ден от специализираните изложения, от 10.00 до 18.00 ч. ще се проведе IndustryMatchMaking – IMM2013.

Бизнес срещите се организират от Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес и Фондация Приложни изследвания и комуникации, партньори в европейската мрежа за подкрепа на МСП Enterprise Europe Network, съвместно с Интер Експо Център и ICM, Словения. Фирми и организации ще осъществят двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер. Целта на срещите е създаване на ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес или участие в проекти, финансирани от европейски програми.

Специални табла ще обявяват свободните работни места на фирми в бранша и ще предоставят възможности на специалистите търсещи работа в представяните области да заявят координатите си. Представител на форумите ще се грижи за осъществяване на срещи между работодатели и специалисти.

Второ издание на Дни на българската индустрия в рамките на изложението Транспорт и логистика организира индустриален клъстер Електромобили – ИКЕМ. Клъстърът ще представи българския принос за развитието на електрическата мобилност в страната и тенденциите за развитието й през 2013 г. По време на форума ще бъде демонстриран и електрическият автомобил Vromos Kiwi 201. За шести пореден път изложението ще представи новостите в транспорта, логистиката и спедиция, складова техника и оборудване, комуникациите. Предвидени са семинари на актуални за сектора теми.

XX-тото юбилейно издание на изложението Security Expo ще се проведe паралелно с индустриалните изложби. Фирми от Великобритания, Унгария, Чехия, Литва, Латвия и Белгия са потвърдили вече своето участие в специализираното изложение за сигурност и охрана. 
Китайският производител Nuctech Company Limited също заяви участието си и така форумът вече представя лидери в бранша от два континента.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top