Трудова борса в индустриалния сектор по време на пролетните специализирани изложения в София


Между 6 и 8 март т. г. изложбеният комплекс на София отново ще бъде домакин на индустриалните изложения MachTech & Metal (металургия, леярство и инструментална екипировка), IFAM (автоматиката, роботиката и мехатрониката), Intronika (електронната промишленост  и телекомуникациите) и Plast (сектора на пластмасовата и каучуковата промишленост), Транспорт и логистика и Security (защита и сигурност). По време на професионалните форуми Интер Експо Център – София ще даде възможност за среща на работодатели и специалисти в конкретните области.

На 7 март, през втория ден от специализираните изложения, от 10.00 до 18.00 ч. ще се проведе IndustryMatchMaking – IMM2013.

Бизнес срещите се организират от Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес и Фондация Приложни изследвания и комуникации, партньори в европейската мрежа за подкрепа на МСП Enterprise Europe Network, съвместно с Интер Експо Център и ICM, Словения. Фирми и организации ще осъществят двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер. Целта на срещите е създаване на ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес или участие в проекти, финансирани от европейски програми.

Специални табла ще обявяват свободните работни места на фирми в бранша и ще предоставят възможности на специалистите търсещи работа в представяните области да заявят координатите си. Представител на форумите ще се грижи за осъществяване на срещи между работодатели и специалисти.

Второ издание на Дни на българската индустрия в рамките на изложението Транспорт и логистика организира индустриален клъстер Електромобили – ИКЕМ. Клъстърът ще представи българския принос за развитието на електрическата мобилност в страната и тенденциите за развитието й през 2013 г. По време на форума ще бъде демонстриран и електрическият автомобил Vromos Kiwi 201. За шести пореден път изложението ще представи новостите в транспорта, логистиката и спедиция, складова техника и оборудване, комуникациите. Предвидени са семинари на актуални за сектора теми.

XX-тото юбилейно издание на изложението Security Expo ще се проведe паралелно с индустриалните изложби. Фирми от Великобритания, Унгария, Чехия, Литва, Латвия и Белгия са потвърдили вече своето участие в специализираното изложение за сигурност и охрана. 
Китайският производител Nuctech Company Limited също заяви участието си и така форумът вече представя лидери в бранша от два континента.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top