TTI разширява офертата си с асемблиране на конектори


ТТI обяви, че ще разшири дейността на своето европейско предприятие за асемблиране на конектори, разположено до Мюнхен. "На пазара има все по-голямо търсене на комбинирани и силови конектори и затова увеличихме усилията си в тази област. Освен това клиентите търсят решения с по-малки габарити и тегло и затова представихме няколко опции за по-компактни продукти. Освен традиционно силните сектори на отбраната и космическите технологии, електромобилите, корабостроенето и индустриалните приложения също постигат добри резултати и по тази причина ще използваме своя опит и в тези сфери, за да помогнем на клиентите си", коментира Тило Пелосато, маркетинг директор на ТТI в Европа.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top