ТУ - София открива учебната година с презентация на Сименс


На 12 септември т. г. Технически университет София официално открива новата учебна година. На тържеството ще присъстват: проф. д-р инж. Марин Христов – ректор на ТУ – София, г-н Димитър Дилчев – кмет на община „Студентска”, представители на Съвета на настоятелите на ТУ – София - г-н Люлин Радулов и г-н Сашо Дончев, зам. ректорите на университета, декани на факултети, преподаватели, служители, студенти. 
"След официалната част ще се проведе  „АвтоШоу-Тур” с демонстрационния камион на SIEMENS “Industrial controls on tour” от Германия. На студентите и преподавателите от ТУ – София ще бъдат демонстрирани последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите SIRIUS Innovations, SENTRON и SIVACON. Ще бъдат представени продукти и решения за автоматизация и задвижвания от гамите SIMATIC и SINAMICS,  намиращи приложение в технологичните процеси на всяко едно производство", съобщиха от отдел "Връзки с обществеността" към ТУ.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top