ТУ - София открива учебната година с презентация на Сименс


На 12 септември т. г. Технически университет София официално открива новата учебна година. На тържеството ще присъстват: проф. д-р инж. Марин Христов – ректор на ТУ – София, г-н Димитър Дилчев – кмет на община „Студентска”, представители на Съвета на настоятелите на ТУ – София - г-н Люлин Радулов и г-н Сашо Дончев, зам. ректорите на университета, декани на факултети, преподаватели, служители, студенти. 
"След официалната част ще се проведе  „АвтоШоу-Тур” с демонстрационния камион на SIEMENS “Industrial controls on tour” от Германия. На студентите и преподавателите от ТУ – София ще бъдат демонстрирани последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите SIRIUS Innovations, SENTRON и SIVACON. Ще бъдат представени продукти и решения за автоматизация и задвижвания от гамите SIMATIC и SINAMICS,  намиращи приложение в технологичните процеси на всяко едно производство", съобщиха от отдел "Връзки с обществеността" към ТУ.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top