u-blox представи новата функция CellLocate на GSM/GPRS модули


През месец юли т.г. производителят на цялостни решения в областта на позиционирането и безжичните комуникации u-blox представи новите функционални възможности на GSM/GPRS модулът LEON-G100/200, съобщиха от Микродис Електроникс, оторизиран представител на u-blox за България. „Въпреки че GPS е широко разпространена технология, GPS позиционирането не винаги е възможно, особено при неблагоприятни условия, каквито са затворените и подземни пространства, или при интерферентни смущения. „С новата функция Hybrid positioning & CellLocate на GSM/GPRS модулите е възможно локализирането на местоположението без използването на GPS, въз основа на получената информация от GSM базови станции“, заяви д-р Крис Маршал, продуктов мениджър в u-blox.
„CellLocate технологията е внедрена в 2G GSM/GPRS модулите LEON и 3G модулите LISA. Направени са хардуерни промени (два допълнителни I/O пина), но съвместимостта е запазена, т.к. тези пинове са били резервирани до момента”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top