В и К

UVC светодиодите набират все по-голяма популярност в т. нар. POU (point-of-use) системи за филтриране, пречистване и/ли дезинфекция на вода в точката на използване. Вижте още!
С напредъка в технологичното им развитие и намаляването на цените им, сензорите стават все по-масово интегриран компонент в системи за мониторинг и контрол на водоснабдяването. Какви са ползите? Вижте тук.
В новия брой 9/2016 на списанието на българската индустрия можете да прочетете за някои съвременни технологии за повторна употреба на отпадъчни води в индустриалните предприятия.
Прогнозното моделиране и анализ в реално време са сравнително нови подходи във водния мениджмънт. Какви са предимствата им може да научите сега!
Вижте как интелигентните технологии и AMI инфраструктурата във ВиК отрасъла съдействат за разрешаване на ключовите предизвикателства във водния мениджмънт.

НОВИНИ ОТ WATER-BULGARIA.COM

Одобриха докладите от първа фаза на прединвестиционните проучвания за ВиК
Общо 14-те доклада представят резултатите от събрани данни за водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията по тях, включително и съответен анализ. Одобрените материали са първите части от технически доклади към формулярите ... още
Проведе се 11-а среща на Мрежата на водните регулатори в Европа
Основни теми бяха изработването на общи критерии за социална поносимост и на дългосрочни показатели за качество (ефективност на водоснабдителната услуга) на европейско ниво. ... още
БАН откри търг за ремонт на ВиК инсталация
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да осигури човешки ресурси с необходимата квалификация, техническо оборудване и необходимите материали за извършване на строително-ремонтните работи. ... още

НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Днес системите за дезинфекция чрез ултравиолетова радиация се считат за подходящи за обработка на води с различно предназначение. Те могат да бъдат използвани при третирането на отпадни води от градски ... още
Автоматизация на водоснабдителни системи
Ефективната експлоатация на водоснабдителните системи рядко е планирана и управлявана, тъй като обикновено по-голямо внимание се обръща на поддържането на безопасността и високото качество на водата. Резултатът от това е, ... още
Спирателна и регулираща арматура
С оглед на функциите, които изпълнява, арматурата трябва да отговаря на редица изисквания, сред които осигуряване на добра херметичност на тръбопровода в съответствие с външните и вътрешните натоварвания, необходимите хидравлични, ... още
Управление на водни помпи и помпени системи
ВиК операторите са под постоянен натиск от увеличаващите се разходи за електроенергия, както и заради климатичните промени ... още
Pазвитието на технологиите и материалите значително разшири възможностите за производство на напорни тръби с голям диаметър за нуждите на съвременната ВиК инфраструктура. Основните разработки в областта са фокусирани върху подобряването ... още
Предварително изолирани тръби за топлопроводи
Предварително изолираните тръби представляват системи, състоящи се от работна тръба, изолационен слой и външна защитна обвивка, свързани в обща конструкция. Обикновено вътрешната тръба ... още


виж всички

ФОКУС

Стъклопластови тръби

В последните години стъклопластовите тръби намират все по-широко приложение. Използват се при пренос и разпределение на питейна вода, като тръбопроводи за дъждовна вода в градската инфраструктура, като напорни/безнапорни тръбни системи ... още

Метални тръби за ВиК

Сред тръбите, считани за подходящо решение при изграждането на водоснабдителни и канализационни системи, са металните тръби, сред които чугунените, стоманените, поцинкованите и медните тръби. ... още

Напорни тръби с голям диаметър - част 2

Статията представя спецификите на стъклопластовите тръби, тръбите от стомана, многослойните тръби с алуминиева вложка и бетонните тръби. ... още

Тръбопроводи за водоснабдяване и канализация

Тръбопроводи за водоснабдяване и канализация

При изграждането на съвременните водоснабдителни и канализационни системи има възможност да се избира между тръби от различни материали и с различни характеристики, което позволява постигането на добри параметри. Все по-широкото ... още


виж всички

Интелигентни технологии за управление на ВиК мрежи

Hапредъкът в областта на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК операторите да подобрят ефективността и проактивно да управляват системите за водоснабдяване и водоразпределение. Основна цел на ... още
Системи за пречистване на питейна вода

Системи за пречистване на питейна вода

За обработване на водата, предназначена за питейни цели, се използват широк спектър от методи, сред които филтрация, флокулация и утаяване, дезинфекция. В някои случаи се включват и процеси като йонен ... още

Измерване на разтворен кислород

Основен етап от пречистването на отпадните води е отстраняването на съдържащите се в тях биологични замърсители. За тази цел се използват микроорганизми, които използват органичните вещества като храна ... още
Хидрофорни системи

Хидрофорни системи

Хидрофорна система, устройство за повишаване на напора (УПН) или бустер са само някои от наименованията, с които са познати тези устройства. Независимо от конкретния използван термин, функцията на подобна система ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Потопяеми помпи за отпадни води

Потопяеми помпи за отпадни води

Конструктивни и експлоатационни особености на работните колела Съвременните потопяеми помпи за отпадни води са високотехнологични съоръжения, които намират широко приложение в канализационните системи. Те са предпочитани поради редица техни предимства, сред ... още
Дозиращи помпи

Дозиращи помпи

Дозиращите помпи принадлежат към фамилията на обемните помпи. Най-често те са от диафрагмен тип, което означава, че специфика на работата им е отсъствието на утечки. Причината е, че диафрагмата служи ... още
Дозиране в системите за дезинфекция на питейни и отпадни води

Дозиране в системите за дезинфекция на питейни и отпадни води

Предварителното обработване на питейната вода и централизираното й доставяне до потребителите често е определяно като едно от големите постижения на миналия ... още
Резервоари за съхранение на питейна вода

Резервоари за съхранение на питейна вода

Непрекъснатият достъп до питейна вода е от ключово значение както за бита, така и за промишлеността. Днес в голяма степен осигуряването на питейна вода е чрез централна ... още
Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Проблемът с обеззаразяването и оползотворяването на утайките, получени в процеса на пречистване на отпадните води, е сред най-трудните етапи от процеса на пречистване, в същото време, според специалисти, по отношение ... още
Самозасмукващи помпи – част I

Самозасмукващи помпи – част I

Cамозасмукващите центробежни помпи са проектирани и конструирани така, че да засмукват вода и да се “самозаливат” (да заливат сами работното си колело), преди да започнат да работят. Те са удобно ... още


виж всички

Top