В и К

Статията от най-новия бр. 3/2017 на сп. Инженеринг ревю разглежда някои от водещите технологии за пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост. Подробности четете тук!
Какви са новостите в областта на нанотехнологиите за пречистване и ремедиация, мониторинг и превенция на замърсяването на водните ресурси може да научите тук!
Какви са новостите в технологиите за пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост? Разберете сега...
За някои съвременни технологии за повторна употреба на отпадъчни води в индустриалните предприятия четете тук!
UVC светодиодите набират все по-голяма популярност в т. нар. POU (point-of-use) системи за филтриране, пречистване и/ли дезинфекция на вода в точката на използване. Вижте още!

НОВИНИ ОТ WATER-BULGARIA.COM

Община Ботевград стартира търг за реконструкция на водопроводна мрежа
Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода; да се ограничат загубите на вода във водопреносната ... още
В сектор "Води" на ОПОС са сключени договори за над 602 млн. лв.
В момента по ОПОС се финансира изпълнението на шест проекта за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води – В Плевен-Долна Митрополия, Добрич, Асеновград, Айтос, Приморско и Елхово. Довършват се други ... още
Първият семинар по конкурс Екообщина засегна темата за управление на водите
Първият семинар, част от конкурса Екообщина, бе на тема "Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води". Официален гост на откриването бе заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска ... още

НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Прогнозен анализ и моделиране в реално време във ВиК инфраструктурата
Прогнозният анализ в реално време е базиран на чисто статистически модели, адаптирани към мениджмънта на водната инфраструктура. Този тип анализ съчетава потоци оперативни данни с техническа информация за съответните комунални ... още
Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?
Смарт технологиите са насочени към разрешаването на ключови предизвикателства във водния сектор като загубите на вода и енергия, недостига на водния ресурс в глобален план, мениджмънта на активи и оперативни ... още
Оценка на ефективността на помпи
Известно е, че в много промишлени отрасли значителна част от консумацията на електрическа енергия се дължи на помпените системи. В повечето индустриални предприятия енергията, предадена на работния флуид от помпата, ... още
Потопяеми помпи за отводняване
Съществуват два вида потопяеми помпи – с потопен електродвигател и с такъв, монтиран в сухо помещение и свързан с помпата чрез дълъг вал. Потопяемите помпи се предлагат в едностъпална и ... още
Енергийна ефективност на помпи за ПСОВ
Неефективната работа на помпите често е в резултат от тяхното неправилно оразмеряване, промени в условията на работа или очакването помпата да работи при различни условия. Сред признаците, които могат да ... още


виж всички

ИЗБРАНО

Ефективно използване на водата в минната индустрия

Ефективно използване на водата в минната индустрия

Eдна от най-важните променливи величини в цялата минна индустрия, както за настоящите, така и за бъдещите проекти, е наличието на вода. Целият процес по обработка на минерали ... още

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

Производствените процеси в различните отрасли от хранително-вкусовата промишленост, като производството на месо и млечни продукти, морски храни и риба, обработката на плодове и зеленчуци, производството на сладкарски изделия, захар, безалкохолни ... още

Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост

Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост

Целулозно-хартиените заводи се считат за едни от най-замърсяващите по целия свят. В процеса по изработка на хартия се потребява много чиста промишлена вода, а в резултат от това се отделят ... още


виж всички

Спирателна и регулираща арматура

Спирателна и регулираща арматура

С оглед на функциите, които изпълнява, арматурата трябва да отговаря на редица изисквания, сред които осигуряване на добра херметичност на тръбопровода в съответствие с външните и вътрешните натоварвания, необходимите хидравлични, ... още

Методи и средства за откриване на течове и намаляване загубите на вода

Освен че се губи огромно количество вода, наличието на течове в системата може да доведе и до замърсяване на водата в мрежата, да причини повреди на сгради и съоръжения и ... още
Мониторинг и контрол на водоснабдителни системи

Мониторинг и контрол на водоснабдителни системи

Водоразпределителните системи са сериозно предизвикателство пред технологиите за структурен мониторинг. Типично те се състоят от сложна тръбна мрежа, вкопана под земята, която е относително недостъпна за наблюдение. Същевременно, поддържането на ... още

Приложение на кориолисови масови разходомери

Kориолисовите разходомери имат многообразни приложения и могат да се използват за измерване на параметрите на потоци в течно и газообразно състояние. Стабилната кориолисова технология ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Проблемът с обеззаразяването и оползотворяването на утайките, получени в процеса на пречистване на отпадните води, е сред най-трудните етапи от процеса на пречистване, в същото време, според специалисти, по отношение ... още
Промишлени системи за обратна осмоза

Промишлени системи за обратна осмоза

Като основни предимства при използване на този метод на пречистване на водата обикновено се посочват възможността да се обработва вода с различно съдържание на соли, включително и морска вода, фактът, ... още
Центробежни помпи

Центробежни помпи

Центробежните помпи са създадени отдавна и имат конструкция, която е подобрена съществено през годините. Най-общо, устройството на един помпен агрегат включва - центробежна помпа, електродвигател (или двигател с вътрешно ... още
Хидрофорни системи

Хидрофорни системи

Хидрофорна система, устройство за повишаване на напора (УПН) или бустер са само някои от наименованията, с които са познати тези устройства. Независимо от конкретния използван термин, функцията на подобна система ... още


виж всички

Top