В и К

За производството на 1 кг текстил се използват цели 200 л технологична вода. Какви подходи за преодоляване на екологичните предизвикателства се прилагат в текстилната индустрия - четете тук...
Гравитачната филтрация е физичен процес на разделяне на твърди частици от водата, който се използва за третиране на питейни или отпадъчни води в индустрията. Четете още в новия брой...
Загубите на водоразпределителните дружества могат да бъдат контролирани. За някои от съвременните стратегии за органичаването им ще ви информира детайлният материал по темата тук.
Един от инструментите, които улесняват проектантите и операторите на водопроводни мрежи в сигурното доставяне на вода на ниска цена, е моделирането на разпределителните системи...
В списанието на българската индустрия четете за някои от популярните съвременни решения за подобряване на водната ефективност в индустрията. Статия по темата ще откриете тук!

НОВИНИ ОТ WATER-BULGARIA.COM

Water Summit представя темата за устойчивост в сухите райони
Сред водещите темите са: проекти за водоснабдяване и третиране на отпадъчни води,повторната употреба на вода в райони с оскъдни водни ресурси, енергийно ефективно обезсоляване, софтуерни системи за мониторинг при водоснабдяване ... още
Предоставят 12 находища на минерална вода за управление от общини
Предоставените минерални находища включват „Брацигово”, община Брацигово, „Варвара”, община Септември, „Китен”, община Приморско, „Нареченски минерални бани”, община Асеновград ... още
ЦПО към БАВ организира курс по пречистване на питейни води
Сред темите в учебната програма са: "Основни химични понятия и лабораторни анализи", "Изисквания към качеството на питейни води – Нормативна уредба и Европейско законодателство", "Коагулация и флокулация. Реагентно стопанство" ... още

НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Потопяеми помпи за отводняване
Съществуват два вида потопяеми помпи – с потопен електродвигател и с такъв, монтиран в сухо помещение и свързан с помпата чрез дълъг вал. Потопяемите помпи се предлагат в едностъпална и ... още
Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води
Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация; мониторинг и превенция на замърсяването. Нанотехнологиите в първата категория ... още
Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на вода
UVC светодиодите са алтернативна технология за водопречистване която набира все по-голяма популярност и се отличава с някои категорични предимства в сравнение с живачните лампи в т. нар. POU (point-of-use) системи ... още
Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост
Целулозно-хартиените заводи се считат за едни от най-замърсяващите по целия свят. В процеса по изработка на хартия се потребява много чиста промишлена вода, а в резултат от това се отделят ... още
Прогнозен анализ и моделиране в реално време във ВиК инфраструктурата
Прогнозният анализ в реално време е базиран на чисто статистически модели, адаптирани към мениджмънта на водната инфраструктура. Този тип анализ съчетава потоци оперативни данни с техническа информация за съответните комунални ... още
Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода
С напредъка в технологичното им развитие и намаляването на цените им, сензорите стават все по-масово интегриран компонент в системи за мониторинг и контрол на водоснабдяването. ... още

БРАНШЪТ

Дробилки Sludge Мonster на JWC заработиха в ПСОВ-Шумен

Дробилки Sludge Мonster на JWC заработиха в ПСОВ-Шумен

"Най-малкият и икономически най-ефективен модел Sludge Мonster от серията 10К на английския производител JWC се утвърди като подходящо решение за проблеми при помпите преди метан-танковете в няколко големи пречиствателни станции ... още

HOBAS и Amiantit обединяват сили в Европа

HOBAS и Amiantit обединяват сили в Европа

Двете водещи на пазара компании за тръби от стъклопласт (GRP) са обединили усилията си за сформиране на съвместно предприятие с името AMIBLU и седалище в Клагенфурт ... още

Сигма България, Славомира Савова: Бизнесът ни почива на правила, коректност и професионализъм

Сигма България, Славомира Савова: Бизнесът ни почива на правила, коректност и професионализъм

"Създаваме и предлагаме високотехнологични продукти с гарантирани качества и сигурна дългогодишна експлоатация", заяви в интервю за изданието г-жа Савова ... още

Мониторинг и контрол на водоснабдителни системи

Мониторинг и контрол на водоснабдителни системи

Водоразпределителните системи са сериозно предизвикателство пред технологиите за структурен мониторинг. Типично те се състоят от сложна тръбна мрежа, вкопана под земята, която е относително недостъпна за наблюдение. Същевременно, поддържането на ... още
Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?

Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?

Смарт технологиите са насочени към разрешаването на ключови предизвикателства във водния сектор като загубите на вода и енергия, недостига на водния ресурс в глобален план, мениджмънта на активи и оперативни ... още
Безжични системи за сигурност на ВиК обекти

Безжични системи за сигурност на ВиК обекти

Безжичните системи за управление на пречиствателни съоръжения се различават по редица показатели от системите за контрол на тръбопроводни мрежи, главно по обхвата. Тръбопроводните мрежи, доставящи питейна вода и събиращи канализационните ... още
Интелигентни технологии за управление на ВиК мрежи

Интелигентни технологии за управление на ВиК мрежи

Hапредъкът в областта на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК операторите да подобрят ефективността и проактивно да управляват системите за водоснабдяване и водоразпределение. Основна цел на ... още


виж всички

ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Повторна употреба на вода в индустрията

Повторна употреба на вода в индустрията

С повишаване на индустриализацията в развиващите се страни консумацията на вода за индустриални цели може да се увеличи петкратно, което ще доведе до значително нарастване на натиска по отношение на ... още
Автоматизация на водоснабдителни системи

Автоматизация на водоснабдителни системи

Ефективната експлоатация на водоснабдителните системи рядко е планирана и управлявана, тъй като обикновено по-голямо внимание се обръща на поддържането на безопасността и високото качество на водата. Резултатът от това е, ... още
Защитни покрития за тръбопроводна арматура

Защитни покрития за тръбопроводна арматура

Cферичните спирателни кранове с метално седло постепенно изместват вентилните, шибърните и ъгловите, паралелно с постоянното нарастване на температурата и налягането на флуидите ... още

Самозасмукващи помпи – част II

При проектиране на тръбните системи на помпените станции със самозасмукващи помпи следва да се вземат предвид няколко особености. В камерата за заливане винаги трябва да има достатъчно количество вода. Когато ... още


виж всички

Top