В и К

За предимствата на локалното пречистване на отпадъчни води в индустрията и спецификата на процесите и оборудването в такива приложения четете в бр. 4/2017 на списанието...
Списанието Инженеринг ревю разглежда някои от водещите технологии за пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост. Подробности четете тук!
Какви са новостите в областта на нанотехнологиите за пречистване и ремедиация, мониторинг и превенция на замърсяването на водните ресурси може да научите тук!
Какви са новостите в технологиите за пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост? Разберете сега...
За някои съвременни технологии за повторна употреба на отпадъчни води в индустриалните предприятия четете тук!

НОВИНИ ОТ WATER-BULGARIA.COM

ВиК Сливен търси доставчик на ремонтни скоби за водопроводни тръби
Избраният изпълнител трябва да извърши доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводни тръби от различни материали за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка засяга конкретно стоманени тръби и АЦ тръби ... още
Софийска вода представи проект за обследване на главни канализационни колектори
Дружеството обърна внимание на пилотния проект по обследване и заснемане отвътре на главни канализационни колектори в столицата. Тъй като общата дължина на тези съоръжения в София е над 300 км, обследването ... още
ПУДООС одобри за финансиране 6 проекта за управление на водите
В община Стамболийски одобреният проект е за изграждане на канализация в квартал "Полатово", за което ще бъдат отпуснати близо 600 хил. лв. В Суворово пък ще бъде изградена канализационна мрежа и ... още

НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Спирателна и регулираща арматура
С оглед на функциите, които изпълнява, арматурата трябва да отговаря на редица изисквания, сред които осигуряване на добра херметичност на тръбопровода в съответствие с външните и вътрешните натоварвания, необходимите хидравлични, ... още
Тръбопроводи за водоснабдяване и канализация
При изграждането на съвременните водоснабдителни и канализационни системи има възможност да се избира между тръби от различни материали и с различни характеристики, което позволява постигането на добри параметри. Все по-широкото ... още
Енергийна ефективност на помпи за ПСОВ
Неефективната работа на помпите често е в резултат от тяхното неправилно оразмеряване, промени в условията на работа или очакването помпата да работи при различни условия. Сред признаците, които могат да ... още
Обработка на утайки от промишлени отпадни води
Проблемът с обеззаразяването и оползотворяването на утайките, получени в процеса на пречистване на отпадните води, е сред най-трудните етапи от процеса на пречистване, в същото време, според специалисти, по отношение ... още
Хидрофорни системи
Хидрофорна система, устройство за повишаване на напора (УПН) или бустер са само някои от наименованията, с които са познати тези устройства. Независимо от конкретния използван термин, функцията на подобна система ... още
Резервоари за съхранение на питейна вода
Непрекъснатият достъп до питейна вода е от ключово значение както за бита, така и за промишлеността. Днес в голяма степен осигуряването на питейна вода е чрез централна ... още


виж всички

ИЗБРАНО

Прогнозен анализ и моделиране в реално време във ВиК инфраструктурата

Прогнозен анализ и моделиране в реално време във ВиК инфраструктурата

Прогнозният анализ в реално време е базиран на чисто статистически модели, адаптирани към мениджмънта на водната инфраструктура. Този тип анализ съчетава потоци оперативни данни с техническа информация за съответните комунални ... още

Безжични системи за сигурност на ВиК обекти

Безжични системи за сигурност на ВиК обекти

Безжичните системи за управление на пречиствателни съоръжения се различават по редица показатели от системите за контрол на тръбопроводни мрежи, главно по обхвата. Тръбопроводните мрежи, доставящи питейна вода и събиращи канализационните ... още

Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?

Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?

Смарт технологиите са насочени към разрешаването на ключови предизвикателства във водния сектор като загубите на вода и енергия, недостига на водния ресурс в глобален план, мениджмънта на активи и оперативни ... още


виж всички

Новият брой 5/2017

брой 5-2017

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Регулиране на помпи

Регулиране на помпи

Регулирането с байпасиране се осъществява чрез връщане на част от течността от нагнетателния тръбопровод в смукателната част на системата през допълнителен тръбопровод, наречен байпасен . Методът е съпроводен с хидравлични ... още
Центробежни помпи

Центробежни помпи

Центробежните помпи са създадени отдавна и имат конструкция, която е подобрена съществено през годините. Най-общо, устройството на един помпен агрегат включва - центробежна помпа, електродвигател (или двигател с вътрешно ... още
Потопяеми помпи за отпадни води

Потопяеми помпи за отпадни води

Конструктивни и експлоатационни особености на работните колела Съвременните потопяеми помпи за отпадни води са високотехнологични съоръжения, които намират широко приложение в канализационните системи. Те са предпочитани поради редица техни предимства, сред ... още
Дозиращи помпи

Дозиращи помпи

Дозиращите помпи принадлежат към фамилията на обемните помпи. Най-често те са от диафрагмен тип, което означава, че специфика на работата им е отсъствието на утечки. Причината е, че диафрагмата служи ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оценка на ефективността на помпи

Оценка на ефективността на помпи

Известно е, че в много промишлени отрасли значителна част от консумацията на електрическа енергия се дължи на помпените системи. В повечето индустриални предприятия енергията, предадена на работния флуид от помпата, ... още
Повторна употреба на вода в индустрията

Повторна употреба на вода в индустрията

С повишаване на индустриализацията в развиващите се страни консумацията на вода за индустриални цели може да се увеличи петкратно, което ще доведе до значително нарастване на натиска по отношение на ... още
Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост

Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост

Целулозно-хартиените заводи се считат за едни от най-замърсяващите по целия свят. В процеса по изработка на хартия се потребява много чиста промишлена вода, а в резултат от това се отделят ... още
Потопяеми помпи за отводняване

Потопяеми помпи за отводняване

Съществуват два вида потопяеми помпи – с потопен електродвигател и с такъв, монтиран в сухо помещение и свързан с помпата чрез дълъг вал. Потопяемите помпи се предлагат в едностъпална и ... още

Top