В и К

За новостите в технологиите за пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост може да научите от статията в новия бр. 2/2017 на Инженеринг ревю.
UVC светодиодите набират все по-голяма популярност в т. нар. POU (point-of-use) системи за филтриране, пречистване и/ли дезинфекция на вода в точката на използване. Вижте още!
Прогнозното моделиране и анализ в реално време са сравнително нови подходи във водния мениджмънт. Какви са предимствата им може да научите сега!
За някои съвременни технологии за повторна употреба на отпадъчни води в индустриалните предприятия четете тук!
С напредъка в технологичното им развитие и намаляването на цените им, сензорите стават все по-масово интегриран компонент в системи за мониторинг и контрол на водоснабдяването. Какви са ползите? Вижте тук.

НОВИНИ ОТ WATER-BULGARIA.COM

Сръбска компания за ВиК проектиране и управление на проекти предлага партньорство
Компанията предлага пълен набор от услуги по управление на проекти, свързани с: водоснабдителни системи (тръбопроводи и помпени станции); съоръжения за съхранение и третиране на отпадъчни води; градска канализация и пречистване на ... още
ИКО-ЕЛ представи решения за управление на помпи на Вода София
Компанията презентира честотните инвертори за соларни помпи с монофазен вход серия NFD2200, честотните инвертори за соларни помпи с трифазен вход серия PT200, честотните регулатори за хидрофорни помпи с монофазен и трифазен ... още
ВиК Варна търси фирма за приемане на утайки от ПСОВ
Избраният изпълнител трябва да е оператор на депо/а, притежаващ разрешение за дейности по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, както и да разполага с терен/и за рекултивация в ... още

НАЙ-ЧЕТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Автоматизация на водоснабдителни системи
Ефективната експлоатация на водоснабдителните системи рядко е планирана и управлявана, тъй като обикновено по-голямо внимание се обръща на поддържането на безопасността и високото качество на водата. Резултатът от това е, ... още
SCADA системи за мониторинг на ВиК мрежи
Bодоснабдяването е от съществено значение за хората и това определя нуждата от получаване на достоверна информация относно консумацията, ресурсите и производителността ... още
Защитни покрития за тръбопроводна арматура
Cферичните спирателни кранове с метално седло постепенно изместват вентилните, шибърните и ъгловите, паралелно с постоянното нарастване на температурата и налягането на флуидите ... още
Ефективно използване на водата в минната индустрия
Eдна от най-важните променливи величини в цялата минна индустрия, както за настоящите, така и за бъдещите проекти, е наличието на вода. Целият процес по обработка на минерали ... още
Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия
Въпреки общоизвестните предимства на безтраншейните технологии за полагане на тръби, често фирмите, прилагащи този метод, са изправени пред множество предизвикателства предвид ... още
Управление на водни помпи и помпени системи
ВиК операторите са под постоянен натиск от увеличаващите се разходи за електроенергия, както и заради климатичните промени ... още


виж всички

ФОКУС: ТРЪБИ ЗА ВИК

Напорни тръби с голям диаметър - част 2

Статията представя спецификите на стъклопластовите тръби, тръбите от стомана, многослойните тръби с алуминиева вложка и бетонните тръби. ... още

Напорни тръби с голям диаметър

Pазвитието на технологиите и материалите значително разшири възможностите за производство на напорни тръби с голям диаметър за нуждите на съвременната ВиК инфраструктура. Основните разработки в областта са фокусирани върху подобряването ... още

Метални тръби за ВиК

Сред тръбите, считани за подходящо решение при изграждането на водоснабдителни и канализационни системи, са металните тръби, сред които чугунените, стоманените, поцинкованите и медните тръби. ... още

Полиетиленови тръби за водоснабдяване и канализация

Полиетиленовите тръби се характеризират с много добри физикохимични свойства, което обяснява и все по-широката им употреба в практиката при пренос на разнообразни течни и газообразни продукти. Те са и все ... още

Стъклопластови тръби

В последните години стъклопластовите тръби намират все по-широко приложение. Използват се при пренос и разпределение на питейна вода, като тръбопроводи за дъждовна вода в градската инфраструктура, като напорни/безнапорни тръбни системи ... още


виж всички

Новият брой 2/2017

брой 2-2017

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Системи за UV дезинфекция на води

Днес системите за дезинфекция чрез ултравиолетова радиация се считат за подходящи за обработка на води с различно предназначение. Те могат да бъдат използвани при третирането на отпадни води от градски ... още
Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на вода

Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на вода

UVC светодиодите са алтернативна технология за водопречистване която набира все по-голяма популярност и се отличава с някои категорични предимства в сравнение с живачните лампи в т. нар. POU (point-of-use) системи ... още

Системи за дезинфекция на питейни води с хлор

Хлорът е сред най-широко използваните дезинфектанти в световен мащаб при обработката на вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване ... още
Дозиране в системите за дезинфекция на питейни и отпадни води

Дозиране в системите за дезинфекция на питейни и отпадни води

Предварителното обработване на питейната вода и централизираното й доставяне до потребителите често е определяно като едно от големите постижения на миналия ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Промишлени системи за обратна осмоза

Промишлени системи за обратна осмоза

Като основни предимства при използване на този метод на пречистване на водата обикновено се посочват възможността да се обработва вода с различно съдържание на соли, включително и морска вода, фактът, ... още
Спирателна и регулираща арматура

Спирателна и регулираща арматура

С оглед на функциите, които изпълнява, арматурата трябва да отговаря на редица изисквания, сред които осигуряване на добра херметичност на тръбопровода в съответствие с външните и вътрешните натоварвания, необходимите хидравлични, ... още
Самозасмукващи помпи – част I

Самозасмукващи помпи – част I

Cамозасмукващите центробежни помпи са проектирани и конструирани така, че да засмукват вода и да се “самозаливат” (да заливат сами работното си колело), преди да започнат да работят. Те са удобно ... още
Предварително изолирани тръби за топлопроводи

Предварително изолирани тръби за топлопроводи

Предварително изолираните тръби представляват системи, състоящи се от работна тръба, изолационен слой и външна защитна обвивка, свързани в обща конструкция. Обикновено вътрешната тръба ... още
Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Проблемът с обеззаразяването и оползотворяването на утайките, получени в процеса на пречистване на отпадните води, е сред най-трудните етапи от процеса на пречистване, в същото време, според специалисти, по отношение ... още


виж всички

Top