Vacon стана част от Danfoss Group


Финландският производител на електрозадвижвания Vacon стана част от Danfoss Group. Преди няколко месеца Danfoss обяви търгово предложение за придобиване на акциите на компанията, като от 1 декември 2014 г. вече е собственик на 90% от дяловете на Vacon. Президент на новото бизнес направление Danfoss Drives е Веса Лайси - президент и главен изпълнителен директор на Vacon.

„Амбицията ни е да се превърнем в лидер на пазара на задвижвания. Истинската пазарна стойност се гради в сътрудничество с доказани производители. Ето защо създаваме нов бизнес, за да разработваме най-добрите продукти, приложения и услуги за клиентите си”, заяви Нийлс Кристиансен, президент и главен изпълнителен директор на Danfoss.

„Обединяването на две силни и иновативни компании в областта на AC задвижванията ще осигури още по-конкурентна, новаторска и атрактивна продуктова оферта. Съвместните усилия ще спомогнат и за повече инвестиции в изследователска и развойна дейност, както и в областта на продажбите, а това са ключови фактори за успех в нашия бизнес”, коментира Веса Лайси.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top