Vacon стана част от Danfoss Group


Финландският производител на електрозадвижвания Vacon стана част от Danfoss Group. Преди няколко месеца Danfoss обяви търгово предложение за придобиване на акциите на компанията, като от 1 декември 2014 г. вече е собственик на 90% от дяловете на Vacon. Президент на новото бизнес направление Danfoss Drives е Веса Лайси - президент и главен изпълнителен директор на Vacon.

„Амбицията ни е да се превърнем в лидер на пазара на задвижвания. Истинската пазарна стойност се гради в сътрудничество с доказани производители. Ето защо създаваме нов бизнес, за да разработваме най-добрите продукти, приложения и услуги за клиентите си”, заяви Нийлс Кристиансен, президент и главен изпълнителен директор на Danfoss.

„Обединяването на две силни и иновативни компании в областта на AC задвижванията ще осигури още по-конкурентна, новаторска и атрактивна продуктова оферта. Съвместните усилия ще спомогнат и за повече инвестиции в изследователска и развойна дейност, както и в областта на продажбите, а това са ключови фактори за успех в нашия бизнес”, коментира Веса Лайси.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top