РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулСистемна адаптация спрямо нуждите на клиента, ясно и просто въвеждане в експлоатация.
U-Remote дава максимум полева съвместимост (fieldbus) и разширени функции за диагностика.
С използване на високо-производителен уеб сървър, можете да зададете параметри и симулирате
работата на входове и изходи преди свързването на управляващи звена.
По-бързо, по-лесно, по-компактно и с по-голяма гъвкавост и ефективност, само с u-remote от Вайдмюлер.

www.u-remote.net

София
бул. " Св. Кл. Охридски" 13
тел.: 02/ 963 25 60
е-mail: sofia@weidbul.цом

Пловдив
бул. "Кукленско шосе" 60
тел.: 032/ 63 64 00
е-mail: plovdiv@weidbul.com


Top