Вика България достави еталонно оборудване за измерване на налягане на БИМ


Вика България извърши доставка на еталонно оборудване за измерване на налягане на Българския институт по метрология, съобщиха от компанията. „Това стана възможно поради придобиването през 2011 г. на DH-Budenberg, с което WIKA затвърди водещата си позиция на производител на еталони и калибратори за налягане.

Продуктовата гама на DH-Budenberg включва еталонни норми и стандарти за налягане чрез бранда Desgranges & Huot и лабораторни и индустриални стандарти чрез бранда Budenberg. В началото на 2012 г. в групата бе включен и основания през 1950 г. италиански производител Scandura, който основно чрез серията многофункционални калибратори Pascal обогати гамата на полевите устройства”, заявиха от Вика България.

„Освен чрез непрекъснатата разработка на нови уреди, WIKA продължава успешното си развитие и чрез придобиването на производители на специализирано оборудване. Сред тях са американският лидер в температурните измервания за пещи и реактори Gayesco, производителят на манометри 3D Instruments, италианската фирма Euromisure, брандът KSR KUEBLER и др. През 2013 г. WIKA започна разширяване на съществуващите и строеж на нови заводи в Полша, Русия, САЩ, Китай, Бразилия.

Първият етап на изцяло новия завод „Супер Манометър” в полския град Влоцлавек се очаква да приключи в началото на 2014 г. Той ще е с много висока степен на автоматизация, като всички поточни линии са собствена разработка на WIKA”, допълниха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top