Водещи немски инвеститори пристигнаха в България


Представители на водещи инженерни и инвестиционни немски компании за мениджмънт на околната среда и води пристигнаха у нас по покана на българския офис на немската компания Биркан и Нолте Инженерингово сдружение за води и околна среда.
Инж. Стефан Кек (Birkhahn+Nolte Gmbh), инж. Хиндерк Толе (Kontor Fur Umwelttechnik -Gmbh) и инж. Уве Леонхардт (Umwelt management) ще се запознаят с възможностите страната ни да изпълни ангажиментите си към ЕС за въвеждането на екологични европейски стандарти у нас.
Гостите са представители на водещи немски компании, които предлагат екологични системи за логистика и управление на отпадъци, обща консултация, планиране, проектиране, надзор и изграждане на пречиствателни станции и водопроводни мрежи за питейна и отпадни води.
Фирмите имат 50-годишен опит в областта на околната среда и водите и успешно прилагат вътрешна система за контрол на качеството. Имат изградени обекти не само в Германия, но и в Дубай, Баку, Москва и други.                                                   
Биркан и Нолте инженерингово сдружение за води и околна среда откри представителство у нас преди година. Дружеството е проектирало и изградило воднопречиствателни станции и екологични системи за депониране и третиране на отпадъци в над 40 общини в Германия, както и в други страни.
Компанията стартира проучване и разработване на проекти в различни области и общини в България.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top