Водещи немски инвеститори пристигнаха в България


Представители на водещи инженерни и инвестиционни немски компании за мениджмънт на околната среда и води пристигнаха у нас по покана на българския офис на немската компания Биркан и Нолте Инженерингово сдружение за води и околна среда.
Инж. Стефан Кек (Birkhahn+Nolte Gmbh), инж. Хиндерк Толе (Kontor Fur Umwelttechnik -Gmbh) и инж. Уве Леонхардт (Umwelt management) ще се запознаят с възможностите страната ни да изпълни ангажиментите си към ЕС за въвеждането на екологични европейски стандарти у нас.
Гостите са представители на водещи немски компании, които предлагат екологични системи за логистика и управление на отпадъци, обща консултация, планиране, проектиране, надзор и изграждане на пречиствателни станции и водопроводни мрежи за питейна и отпадни води.
Фирмите имат 50-годишен опит в областта на околната среда и водите и успешно прилагат вътрешна система за контрол на качеството. Имат изградени обекти не само в Германия, но и в Дубай, Баку, Москва и други.                                                   
Биркан и Нолте инженерингово сдружение за води и околна среда откри представителство у нас преди година. Дружеството е проектирало и изградило воднопречиствателни станции и екологични системи за депониране и третиране на отпадъци в над 40 общини в Германия, както и в други страни.
Компанията стартира проучване и разработване на проекти в различни области и общини в България.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top