Водещи немски инвеститори пристигнаха в България


Представители на водещи инженерни и инвестиционни немски компании за мениджмънт на околната среда и води пристигнаха у нас по покана на българския офис на немската компания Биркан и Нолте Инженерингово сдружение за води и околна среда.
Инж. Стефан Кек (Birkhahn+Nolte Gmbh), инж. Хиндерк Толе (Kontor Fur Umwelttechnik -Gmbh) и инж. Уве Леонхардт (Umwelt management) ще се запознаят с възможностите страната ни да изпълни ангажиментите си към ЕС за въвеждането на екологични европейски стандарти у нас.
Гостите са представители на водещи немски компании, които предлагат екологични системи за логистика и управление на отпадъци, обща консултация, планиране, проектиране, надзор и изграждане на пречиствателни станции и водопроводни мрежи за питейна и отпадни води.
Фирмите имат 50-годишен опит в областта на околната среда и водите и успешно прилагат вътрешна система за контрол на качеството. Имат изградени обекти не само в Германия, но и в Дубай, Баку, Москва и други.                                                   
Биркан и Нолте инженерингово сдружение за води и околна среда откри представителство у нас преди година. Дружеството е проектирало и изградило воднопречиствателни станции и екологични системи за депониране и третиране на отпадъци в над 40 общини в Германия, както и в други страни.
Компанията стартира проучване и разработване на проекти в различни области и общини в България.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top