Водещи производители на електронни компоненти се обединиха, за да намалят вредните емисии с 10%


Тринайсет компании от електронния бранш в Европа стартираха съвместен проект за редуциране на енергийното и водното потребление в отрасъла с още 10%. Според компаниите през последното десетилетие те вече са намалили това потребление наполовина.

Проектът, наречен Semiconductor Industry Leading towards Viable Energy Recovery (SILVER), ще има продължителност 3 години и е насочен към развитието и оценката на иновативни подходи, които ще намалят влиянието, което оказва производството на електронни компоненти върху околната среда.

"Намаленото потребление на важни ресурси, както и на вредното влияние върху околната среда, не само позволява на електронната индустрия да отговори на европейските политики за защита на околната среда, но и демонстрира нашите усилия за устойчиво развитие и убеждението ни, че това води до икономически и социални ползи в средносрочен план", коментира за Electronics-Bulgaria.com Франчески Илюзи, старши мениджър в Micron Semiconductor Italia и координатор на проекта.

SILVER обединява производители на електронни компоненти, оборудване за електронното производство, научноизследователски центрове и доставчици на информационни услуги. Консорциумът е ръководен от Micron Semiconductor Italia, а сред участниците в него са Air Liquide Electronics Systems, ASM Europe, ON Semiconductor, STMicroelectronics и др.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top