Водещи производители на електронни компоненти се обединиха, за да намалят вредните емисии с 10%


Тринайсет компании от електронния бранш в Европа стартираха съвместен проект за редуциране на енергийното и водното потребление в отрасъла с още 10%. Според компаниите през последното десетилетие те вече са намалили това потребление наполовина.

Проектът, наречен Semiconductor Industry Leading towards Viable Energy Recovery (SILVER), ще има продължителност 3 години и е насочен към развитието и оценката на иновативни подходи, които ще намалят влиянието, което оказва производството на електронни компоненти върху околната среда.

"Намаленото потребление на важни ресурси, както и на вредното влияние върху околната среда, не само позволява на електронната индустрия да отговори на европейските политики за защита на околната среда, но и демонстрира нашите усилия за устойчиво развитие и убеждението ни, че това води до икономически и социални ползи в средносрочен план", коментира за Electronics-Bulgaria.com Франчески Илюзи, старши мениджър в Micron Semiconductor Italia и координатор на проекта.

SILVER обединява производители на електронни компоненти, оборудване за електронното производство, научноизследователски центрове и доставчици на информационни услуги. Консорциумът е ръководен от Micron Semiconductor Italia, а сред участниците в него са Air Liquide Electronics Systems, ASM Europe, ON Semiconductor, STMicroelectronics и др.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top