Водещи производители на електронни компоненти се обединиха, за да намалят вредните емисии с 10%


Тринайсет компании от електронния бранш в Европа стартираха съвместен проект за редуциране на енергийното и водното потребление в отрасъла с още 10%. Според компаниите през последното десетилетие те вече са намалили това потребление наполовина.

Проектът, наречен Semiconductor Industry Leading towards Viable Energy Recovery (SILVER), ще има продължителност 3 години и е насочен към развитието и оценката на иновативни подходи, които ще намалят влиянието, което оказва производството на електронни компоненти върху околната среда.

"Намаленото потребление на важни ресурси, както и на вредното влияние върху околната среда, не само позволява на електронната индустрия да отговори на европейските политики за защита на околната среда, но и демонстрира нашите усилия за устойчиво развитие и убеждението ни, че това води до икономически и социални ползи в средносрочен план", коментира за Electronics-Bulgaria.com Франчески Илюзи, старши мениджър в Micron Semiconductor Italia и координатор на проекта.

SILVER обединява производители на електронни компоненти, оборудване за електронното производство, научноизследователски центрове и доставчици на информационни услуги. Консорциумът е ръководен от Micron Semiconductor Italia, а сред участниците в него са Air Liquide Electronics Systems, ASM Europe, ON Semiconductor, STMicroelectronics и др.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top