Xylem монтира помпена група Lowara GHV30 в италианска винарна


Xylem подобри водопроводната система в семейната винарна Паска във Верона, като монтира помпена група Lowara GHV30, съобщиха от Аквастарт, представител на компанията у нас. „Стабилната и напълно функционираща водопроводна система е изключително важна за производствения цикъл на винарната, която произвежда над 15 милиона бутилки вино годишно. За подобряване на съществуващата система бе избрана помпена група Lowara, тъй като тя осигурява двойни ползи за винарната. Първо, помпената група поема водата от съществуващата водопроводна система и я припомпва към системата за обратна осмоза, за да може да бъде използвана в процеса на производство на вино. Второ, помпената група Lowara GHV30 поддържа водопроводната система, като отстранява "остатъчната вода" - вторичен продукт от процеса на осмоза, от системата за производство на вино и я отклонява в три различни силози. След това "остатъчната вода" се преразпределя във винарната и може да се използва за напояване на културите, или за миене на машините на компанията. Освен това, помпената група осигурява непрекъснатостта на водния поток във винарната, като управлението й се извършва с променливи обороти, като така се напасва към променящите се изисквания на производствената линия. Новата интегрирана система предлага по-голям контрол над производствения процес и допринася за подобряване продукцията на винарната”, допълниха от Аквастарт.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top