Започна изграждането на нов завод на ВИТТЕ Аутомотив в Русе


На 10 октомври г. г. бе положен основният камък на новия завод на ВИТТЕ Аутомотив България в Русе. На церемонията присъстваха президентът на България Росен Плевнелиев, Едвард Рюкърт, изпълнителен директор на ВИТТЕ Аутомотив, и Томаш Индра, изпълнителен директор на ВИТТЕ Аутомотив България.
"Поради успешното ни развитие в България решихме да построим собствен по-голям завод в града”, заяви Едвард Рюкърт. Заводът се изгражда на площ в размер на 100 000 кв. м в индустриалната зона на града. Първо ще бъде построена административната и производствена сграда с площ 15 000 кв. км с пълна логистична инфраструктура. Строителството трябва да приключи до средата на 2014-та, с което ще бъде изградена необходимата допълнителна площ за планирания растеж на групата WITTE. До края на 2015 г. ще бъде осъществена инвестиция на обща стойност 10 млн. евро. "Тази стъпка е важна за цялата група ВИТТЕ. По този начин увеличаваме своята конкурентоспособност и си осигуряваме директен контакт с клиентите в Югоизточна Европа”, допълни г-н Рюкърт. Според стратегията на ВИТТЕ през т. г. се очаква удвояване на оборота и увеличаване на пресонала до 250 човека.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top