Започна регистрацията за международната конференция Microchip MASTERs


Започна регистрацията за ежегодната международна конференция за проектанти на микропроцесорни системи MASTERs, организирана от Microchip, която ще се състои от 8 до 10 август т. г. във Финикс, Аризона. По традиция форумът предоставя възможност на разработчици, консултанти, партньори, клиенти и дистрибутори на компанията от цял свят да обменят информация и опит в работата им с продукти на Microchip. Лекционната част покрива широка гама теми от областта на електронния дизайн, включително 8-, 16- и 32-битови PIC микроконтролери, вискокопроизводителни аналогови и интерфейсни решения, 16-битови dsPIC цифрови сигнални контролери, безжични и mTouch сензорни решения, памет, MPLAB развойни системи и др.
От всички 98 курса, включени в програмата, 28 ще се проведат за първи път през тази година. Освен лекционните курсове, в програмата са включени 52 практически занимания, в които участниците могат да научат повече за определени приложения, като използват инструментите за разработка и пишат програмен код. Курсовете са достъпни както за инженери със сериозен опит, така и за по-малко напреднали.
Всички желаещи могат да се регистрират най-късно до 16 юли. Онлайн регистрация и допълнителна информация са достъпни в сайта на компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top