Завърши първата TUV AUSTRIA Academy мениджърска програма за България


Първите участници в TUV AUSTRIA Academy мениджърска програма за България получиха своите сертификати. Събитието се проведе в Центъра за международни срещи на Техническия Университет София, в присъствието на гости, референти, както и участниците в поредното второ издание на академията. Сертификатите TUV AUSTRIA Business Manager, които са в съответствие със стандарта ISO/ IEC 17024, са предназначени за успешно представилите се и защитили проектна работа пред Сертификационния борд, в който участваха г-жа Биляна Матева, старши вицепрезидент на Е.ОН България, г-н Николай Генчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на Уника България и д-р Веселин Кънчев – директор за България на ХуМан институт.
TUV AUSTRIA Academy Мениджърска програма за България се организира в партньорство с ХуМан Институт за Хуманистичен Мениджмънт, който покани водещи в програмата български и чуждестранни гост-референти – мениджъри и експерти с доказан успешен практически опит.
В момента е в ход втората TUV AUSTRIA Academy мениджърска програма за България и тече записването за третото издание на програмата.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top