Завърши втората фаза на съвместния проект на КИИП и Камарата в Хесен


Завърши втората фаза на общия българо-германски проект „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България”, съобщиха за Инженеринг ревю от пресцентъра на КИИП. Проекта се реализира съвместно от КИИП София-град и Камарата на инженерите на германската провинция Хесен (IngKH) с финансовата подкрепа на Германската Фондация за Околна Среда (DBU).
“В УАСГ се проведе производствено-технологична практика с лабораторни моделни изследвания на пречиствателни системи и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Ръководители и лектори бяха проф. д.т.н. инж. Румен Арсов от УАСГ и проф. д-р инж. Иван Секулов от Техническия университет в Хамбург. Сертификат за завършване на обучителния курс „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България” получиха 30 български инженери и специалисти от цялата страна”, заявиха от КИИП.
В заключителното си изказване инж. Рюдигер Лексау, управител на Камарата на инженерите на федерална провинция Хесен заяви: “В камарата на инженерите на Хесен всяка година обучаваме около 1000 инженери от различни специалности. Обучението се осъществява съвместно с университетите. Сигурен съм, че тази професионална практика ще бъде прилагана и в България. Целта е да привлечем като партньори представители на министерствата, на басейновите дирекции, на общините, на неправителствени организации, консултанти, а защо не и студенти. Пред нас стои предизвикателство за бъдещето. Все повече трябва да се развива темата за водата и икономиката”.ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top