Завърши втората фаза на съвместния проект на КИИП и Камарата в Хесен


Завърши втората фаза на общия българо-германски проект „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България”, съобщиха за Инженеринг ревю от пресцентъра на КИИП. Проекта се реализира съвместно от КИИП София-град и Камарата на инженерите на германската провинция Хесен (IngKH) с финансовата подкрепа на Германската Фондация за Околна Среда (DBU).
“В УАСГ се проведе производствено-технологична практика с лабораторни моделни изследвания на пречиствателни системи и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Ръководители и лектори бяха проф. д.т.н. инж. Румен Арсов от УАСГ и проф. д-р инж. Иван Секулов от Техническия университет в Хамбург. Сертификат за завършване на обучителния курс „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България” получиха 30 български инженери и специалисти от цялата страна”, заявиха от КИИП.
В заключителното си изказване инж. Рюдигер Лексау, управител на Камарата на инженерите на федерална провинция Хесен заяви: “В камарата на инженерите на Хесен всяка година обучаваме около 1000 инженери от различни специалности. Обучението се осъществява съвместно с университетите. Сигурен съм, че тази професионална практика ще бъде прилагана и в България. Целта е да привлечем като партньори представители на министерствата, на басейновите дирекции, на общините, на неправителствени организации, консултанти, а защо не и студенти. Пред нас стои предизвикателство за бъдещето. Все повече трябва да се развива темата за водата и икономиката”.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top