Завърши втората фаза на съвместния проект на КИИП и Камарата в Хесен


Завърши втората фаза на общия българо-германски проект „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България”, съобщиха за Инженеринг ревю от пресцентъра на КИИП. Проекта се реализира съвместно от КИИП София-град и Камарата на инженерите на германската провинция Хесен (IngKH) с финансовата подкрепа на Германската Фондация за Околна Среда (DBU).
“В УАСГ се проведе производствено-технологична практика с лабораторни моделни изследвания на пречиствателни системи и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Ръководители и лектори бяха проф. д.т.н. инж. Румен Арсов от УАСГ и проф. д-р инж. Иван Секулов от Техническия университет в Хамбург. Сертификат за завършване на обучителния курс „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България” получиха 30 български инженери и специалисти от цялата страна”, заявиха от КИИП.
В заключителното си изказване инж. Рюдигер Лексау, управител на Камарата на инженерите на федерална провинция Хесен заяви: “В камарата на инженерите на Хесен всяка година обучаваме около 1000 инженери от различни специалности. Обучението се осъществява съвместно с университетите. Сигурен съм, че тази професионална практика ще бъде прилагана и в България. Целта е да привлечем като партньори представители на министерствата, на басейновите дирекции, на общините, на неправителствени организации, консултанти, а защо не и студенти. Пред нас стои предизвикателство за бъдещето. Все повече трябва да се развива темата за водата и икономиката”.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top