Заводът на ABB в България разширява производствената си компетентност


АBB Авангард произведе и експедира първите комплектни кондензаторни уредби (MECB) и табла за управление (LCC) на газоизолирани КРУ  за европейски клиенти. Монтажният център на компанията в Севлиево е организиран с подкрепата на развойния център на ABB в Австралия и цели намаляване на времето за доставка на произведените продукти до европейските  клиенти. Комплектните кондензаторни уредби са налични в разновидности до 12 kV."ABB е водещият производител на кондензатори в света. Опитът на компанията в това направление е довел до напълно интегрирано решение за компенсация на реактивна енергия.Комплектните кондензаторни уредби (MECB) комбинират първично оборудване и вторично управление и защита в компактна модулна кабина. Уредбите са подходящи за електроразпределителни компании и ветропаркове, но също и за големи индустриални потребители на електрическа енергия, като например минно-добивни предприятия, петролни рафинерии, производители в химическата и тежката индустрия. Инсталирането на MECB намалява  разходите на електричество и загубите на ел.енергия, увеличава капацитета на мрежата, органичава пада на напрежението и компенсира неблагоприятните ефекти от включването на мощни машини", заявиха от компанията.
"MECB са вторият продукт в разширеното портфолио на завода, усвоен в рамките на 2011 година, след успешното внедряване в производство на табла за управление (LCC) на газоизолирани КРУ (GIS) до 170kV. Първата доставка на LCC беше извършена през октомври 2011. Внедряването в производство на тези два продукта беше осъществено в рамките на проект за организиране на европейски монтажен център за продукти високо напрежение в завода на ABB в Севлиево. Проектът включваше и внедряване на ERP системата SAP за управление на бизнес процесите", допълниха от АББ.
Заводът в Севлиево е част от групата ABB от 1996. Основното му производство са разединители средно и високо напрежение в диапазона 12 – 550 kV, за които предлага инженеринг, монтаж, инсталация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка и резервни части.„Ние сме щастливи и горди с новите производствени възможности на нашия завод. ABB Авангард е производител с традиции в България, който се е доказал през годините благодарение на доброто представяне и високото качество на продуктите си. През последните 15 години продуктите на завода се изнасят в повече от 30 страни.” – каза Питър Симон, регионален мениджър на ABB за България, Румъния и Република Молдова.


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top