ZMD Eastern Europe откри нов развоен център в София


Наскоро разработчикът на интегрални схеми с приложение в автомобилостроенето и индустрията ZMD откри нов развоен център в София, съобщи за сп. Инженеринг ревю Анелия Пергот, управител на ZMD Eastern Europe. „ZMD е фирма с много амбициозни цели за растеж, базиран на интензивни разработки на иновативни продукти. Опитът в България показа, че фирмата може да разчита на силна инженерна мисъл тук и да привлече опитни и талантливи хора. Опитът с най-новите технологии за разработка на високоволтови приложения, познанието на изискванията на автомобилния пазар, опитът със сензорни интерфейси и мобилни приложения са притегателните качества на новите ни колеги”, заяви г-жа Пергот.

„В центъра започнаха работа 10 нови колеги, с които ЗМД в България вече наброява 46 инженери с тенденция за растеж. В момента се дефинира продуктова линия и се работи по свързаността на центъра. След спечелването на Награда за иновативност и проект от Иновационния фонд, ZMD Eastern Europe се утвърди в рамките на фирмата майка като най-големият и силен развоен център с клиенти в Европа, Корея и Япония”, допълниха от ZMD Eastern Europe. Освен в София, компанията разполага и с развоен център в гр. Варна, който оперира от 2008 г. Центърът се занимава предимно с проектиране,разработване, маркетинг и продажба на ASICs и ASSP, аналогово-цифрови интегрални схеми, както и всички свързани с това дейности.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top