Значим проект в Енел Марица Изток 3 със софтуер на Iconics


Текст под снимка
Фирма Ексбит, системен интегратор на Iconics, бе избрана за главен изпълнител на система за централизиран мониторинг и контрол в Енел Марица Изток 3. Доставчик на софтуера е фирма Атикс, дистрибутор на Iconics за България. “Системата е предназначена да интегрира, визуализира и обработва данните от всички подсистеми на територията на топлоцентралата. Цялата информация става достъпна в главните контролни зали. Данните за измерванията, състоянията и алармите се съхраняват в база данни, което дава възможност за мониторинг и анализ с цел безопасна работа, опазване на околната среда и постигане на добри икономически параметри”, заяви инж. Венелин Алексиев от фирма Атикс. “Това е най-голямата система на Iconics, внедрявана в страната досега. Важна част от проекта, свързана с прецизната диагностика на релейните защити на блоковете на централата, ще се извърши от фирма ЛoгиСофт с техника за автоматизация на Siemens”, допълниха от Атикс.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top