Значим проект в Енел Марица Изток 3 със софтуер на Iconics


Текст под снимка
Фирма Ексбит, системен интегратор на Iconics, бе избрана за главен изпълнител на система за централизиран мониторинг и контрол в Енел Марица Изток 3. Доставчик на софтуера е фирма Атикс, дистрибутор на Iconics за България. “Системата е предназначена да интегрира, визуализира и обработва данните от всички подсистеми на територията на топлоцентралата. Цялата информация става достъпна в главните контролни зали. Данните за измерванията, състоянията и алармите се съхраняват в база данни, което дава възможност за мониторинг и анализ с цел безопасна работа, опазване на околната среда и постигане на добри икономически параметри”, заяви инж. Венелин Алексиев от фирма Атикс. “Това е най-голямата система на Iconics, внедрявана в страната досега. Важна част от проекта, свързана с прецизната диагностика на релейните защити на блоковете на централата, ще се извърши от фирма ЛoгиСофт с техника за автоматизация на Siemens”, допълниха от Атикс.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top