Значим проект в Енел Марица Изток 3 със софтуер на Iconics


Текст под снимка
Фирма Ексбит, системен интегратор на Iconics, бе избрана за главен изпълнител на система за централизиран мониторинг и контрол в Енел Марица Изток 3. Доставчик на софтуера е фирма Атикс, дистрибутор на Iconics за България. “Системата е предназначена да интегрира, визуализира и обработва данните от всички подсистеми на територията на топлоцентралата. Цялата информация става достъпна в главните контролни зали. Данните за измерванията, състоянията и алармите се съхраняват в база данни, което дава възможност за мониторинг и анализ с цел безопасна работа, опазване на околната среда и постигане на добри икономически параметри”, заяви инж. Венелин Алексиев от фирма Атикс. “Това е най-голямата система на Iconics, внедрявана в страната досега. Важна част от проекта, свързана с прецизната диагностика на релейните защити на блоковете на централата, ще се извърши от фирма ЛoгиСофт с техника за автоматизация на Siemens”, допълниха от Атикс.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top