Zuken включва технологии за PCB проектиране на Wurth Elektronik в CADSTAR


Компанията Zuken, специализирана в разработката на системи и решения за проектиране на печатни платки и корпуси на интегрални схеми, и PCB производителят Wurth Elektronik обявиха, че принципите за проектиране и разполагане на слоевете на платките, използвани от Wurth ще бъдат внедрени в следващата версия на CADSTAR.

Тази стъпка е част от новото сътрудничество между двете компании, което има за цел да повиши качеството на решенията за PCB проектиране. Целта е внедряването на най-новите технологии на Wurth в CADSTAR да оптимизира и опрости процеса на конструктиране на платки, което ще увеличи производителността и ценовата ефективност.

"Определихме съвместен набор от принципи на проектиране за PCB функции като структура на слоевете, ширини на пистите, отстояния, размери на преходните отвори. Чрез въвеждането им като шаблони в CADSTAR по време на проектирането ще имаме възможност да постисгнем значително подобрения по отношение на надеждноста и ефективността за разработчици, проектанти и производители", обясни Стефан Келер, продуктов мениджър за HDI/Microvia във Wurth Elektronik.

Шаблоните, принципите за проектиране и разполагане на слоевете на Wurth, предназначени за CADSTAR, ще бъдат достъпни за изтегляне от сайта на Zuken за всички клиенти на компанията с включена поддръжка.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top