Инженеринг ревю бр. 4/2022

брой 4, юни 2022 цена 4 .00 лв. www.tllmedia.bg ® ISSN 1311-0470 www.engineering-review.bg

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 1

2 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 3 в броя: юни 2022 За абонамент в Разпространение на печата или Български пощи – каталожен номер 1364 ® www.engineering-review.bg финанси и администрация Таня Терзиева % (02) 818 3858 0888 335 881 tanya@tllmedia.bg издава Ти Ел Ел Медиа ООД Теодора Иванова % (02) 8183818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев % (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg 1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg отговорен редактор Диляна Йорданова % (02) 818 3823 d.yordanova@tllmedia.bg редактори editors@tllmedia.bg Христина Вутева % (02) 818 3822 h.vuteva@tllmedia.bg компютърендизайн prepress@tllmedia.bg Теодора Бахарова Петя Гарванова Гергана Николова % (02) 818 3830 маркетинг и разпространение abonament@tllmedia.bg Мирена Русева m.russeva@tllmedia.bg % (02)8183812 0889717562 рекламeнотдел Петя Найденова Мариета Кръстева Анна Николова Мирена Русева Гергана Николова Елена Димитрова reklama@tllmedia.bg % (02) 818 3810 0888 414 831 % (02) 818 3820 0888 956 150 % (02) 818 3811 0887 306 841 % (02) 818 3812 0889 717 562 % (02) 818 3813 0888 395 928 % (02) 818 3815 0888 335 882 ISSN 1311-0470 ® ® Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. 4 Накратко 8 Automotive and Mobility Forum: Southern and Eastern Europe 2022 предостави поглед в бъдещето на автомобилната индустрия 10 Стъкларската индустрия ще обсъди възможностите за декарбонизация на glasstec 2022 16 Оборудване за принтиране и етикетиране във фармацевтичната индустрия 20Охлаждане на електронни системи 26 Решения за мониторинг на електродвигатели 32 Сензори за позиция 42 Двушпинделни стругове 47 Пропорционални вентили 51 Системи за UV дезинфекция в ХВП

4 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ накратко Стартира регистрацията на изложители за Z 2023 От 7 до 10 март 2023 г. в Лайпциг ще се проведе международното изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z. Паралелно с него ще се състои и индустриалния панаир INTEC. Организаторите от Leipziger Messe съобщават, че вече стартира регистрацията на изложители за следващите издания на двете събития. Фокусът в рамките на изложението Z ще бъде върху разработването и прилагането на нови материали, компоненти и технологии за сглобяване – части и компоненти, адитивни процеси, присъединяване и монтаж, инструменти и оборудване за производство на части и модули, електротехника и електроника – единични компоненти, системи за производство, довършителни работи, монтаж и тестване и др. В изложението ще се включат представители на браншове като машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, индустриални услуги и други стопански отрасли. „Последните издания на двете изложения се проведоха в дигитален формат поради разпространението на пандемията от COVID-19. Нашите изложители и партньори са категорични обаче, че представянето на нови продукти на живо, както и личните разговори по време на търговските панаири не могат да бъдат заменени“, коментира Маркус Гайзенбергер, главен изпълнителен директор на Leipziger Messe. Neterra откри втория си център за данни в София Глобалната телеком компания Neterra официално откри втория си център за данни в София – Sofia Data Center 2 (SDC 2). Той се намира непосредствено до първия център за данни на Neterra в София – SDC 1, и е четвъртият поред такъв за компанията. Новият дейта център е разположен на площ от над 1400 кв. м. Той е на 4 нива, с 2 МW инсталирана мощност и предоставя 100% резервираност на услугите и свързаността, денонощна охрана, непрекъсваемо захранване и климатизация, поддръжка на място и сигурност. Сградите са проектирани специално за дейта център съгласно изискванията на Tier III Uptime Institute. Този стандарт гарантира непрекъсваемост на работата и услугите. Всякакви планирани дейности по поддръжка, например на захранващи и охлаждащи системи, могат да се извършват, без да се нарушава работата на клиентското оборудване. „Новият дейта център на Neterra е важна брънка в критичната инфраструктура на България и цяла Югоизточна Европа. Тук е едно от местата, където мрежите на западните телеком оператори се свързват с Близкия Изток и Азия. Важността на Neterra в тази верига на сигурност винаги е била оценявана високо“, подчерта управителят на компанията Невен Дилков. Алкомет пусна в експлоатация ново производствено оборудване за 11 млн. лв. На официална церемония в завода на Алкомет в Шумен бе пуснато в експлоатация ново производствено оборудване на обща стойност 11 млн. лв. Инвестицията ще доведе до разкриването на около 35 нови работни места. Компанията започна и серийно производство за електромобилите на BMW Group, с която са сключени дългогодишни договори. През последните години Алкомет инвестира в модернизиране на оборудването и устойчиви производствени процеси, фокусирайки се върху намаляването на въглеродните емисии и подобряване на нивата на рециклиране. Новият валцов стан е в допълнение към пуснатия в експлоатация през 2019 г. студеновалцов стан SMS – една от най-мащабните инвестиции на компанията на стойност 30 млн. евро. С новите машини във Валцов цех 2 се очаква увеличаване на капацитета на валцовите продукти с 25%, като компанията ще може да произвежда 75 000 – 80 000 т годишно. В Горна Оряховица учредиха Индустриален парк - Ряховец Общинският съвет на Горна Оряховица одобри учредяването на еднолично акционерно дружество Индустриален парк – Ряховец с цел изграждане на необходимата инфраструктура и създаване на благоприятна бизнес среда в общината за привличане на нови инвеститори. На сесията бе избран и Съвет на директорите в състав от трима души за срок от 3 години. Предстои Съветът да проведе първото си заседание, на което да избере изпълнителен директор на Индустриален парк – Ряховец. По думите на кмета на Горна Оряховица Добромир Добрев през първите две години може би няма да се усети ефект, но в по-дългосрочен план решението за създаване на индустриалната зона ще доведе до превръщане на града в голям индустриален и логистичен център. Според Плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица (2021 – 2027 г.) приоритетно ще се подкрепят дейности, които генерират по-висока добавена стойност, като същевременно се развиват човешките ресурси в общината. Ще се инвестира в икономически дейности и производства, които се основават на принципите на ресурсно ефективната икономика.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 5

6 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ накратко Германски автомобилен доставчик строи завод в Русе Един от водещите производители на отоплителни и климатични системи за автомобили Eberspaecher обяви, че ще построи нов завод за електрически нагреватели и електронни компоненти в Русе. Компанията ще реализира инвестицията си на парцел с площ от около 80 000 кв. м в русенската индустриална зона Слатина. Планира се производството на ниско- и високоволтови нагреватели да започне до края на 2023 г. За дейността на предприятието на местно ниво ще отговаря новосформираното дъщерно дружество Eberspaecher Bulgaria. „Спечелените нови поръчки за производство през следващите години, както и бързо нарастващото търсене на нагреватели за електрически автомобили, наложиха необходимостта от разширяване на производствените ни мощности. Развълнувани сме, че този растеж ще бъде реализиран под формата на нов завод в Русе“, коментира д-р Йорг Шерникау, главен оперативен директор Системи за климатичен контрол и автомобилни електронни компоненти за управление в Eberspaecher. При старта на производството ще бъдат открити около 150 работни места, като се планира през следващите години персоналът да нарасне до 500 служители. Необходимите електронни блокове за управление същоще се произвеждатдиректно на място. Откриха Национален център по мехатроника и чисти технологии в София В кампус „Студентски град“ към Технически университет – София бе официално откритНационален център помехатроника и чиститехнологии. Проектът получи финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кампус „Студентски град“ към ТУ – София се ръководи от проф. дтн инж. Георги Тодоров и в него са изградени 16 лаборатории с най-съвременна и уникална за страната апаратура и инфраструктура, което е предпоставка за авангардни изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника, микро/наноинженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др., посочват от висшето учебно заведение. Кампус „Студентски град“ е изграден за около две години чрез преустройството и реновирането на учебно-експериментална база от 70-те години на миналия век. Той е проектиран според изискванията на изследователите на лабораториите в него. Към настоящия момент е доставена голяма част от оборудването, като цялата инвестиция ще бъде на стойност около 19 млн. лв. Значителна част от това оборудване са нови модели машини, като именно изследователи от ТУ – София разработват технологиите и инструментите за използването на някои от тях. Близо 75 000 бяха посетителите на тазгодишния Хановерски панаир След две години прекъсване заради пандемията от COVID-19 тазгодишното издание на Хановерския панаир, проведено от 30 май до 2 юни, показа как се развива индустриалната трансформация и, че индустрията има отговорите на двойното предизвикателство за опазване на климата и енергийната сигурност, отбелязват организаторите от Deutsche Messe. Според тях събитието е ясно потвърждение, че изложенията като възможност за лични контакти ще останат ключов бизнес и иновационен двигател и в бъдеще. „След четири дни на изложението индустрията, политиците и научноизследователската общност изпратиха ясен сигнал от Хановер – пандемията и войната не трябва и няма да забавят процеса на индустриална трансформация, точно обратното, ние трябва да действаме дори още по-бързо, за да постигнем дигитализация и устойчивост“, посочи д-р Йохен Кьоклер, изпълнителен директор на Deutsche Messe. Хановерски панаир 2022 привлече 2500 изложители и около 75 000 посетители. Други 15 000 посетители се включиха в изложението онлайн. Почти всички изложители вече са потвърдили участието си догодина, съобщи д-р Кьоклер. Американска компания планира инвестиция от 80 млн. лв. във високотехнологично производство в България Американската компания Intuitive обяви планове да започне производство на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия в Първомай. Инвестицията в строителството на производствената база ще надхвърли 80 млн. лв. С реализацията на проекта Intuitive цели да увеличи производствения си капацитет на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия, които до момента се произвеждат в Германия, и да разшири присъствието си в Европа. Новината бе съобщена след работни срещи в Министерството на иновациите и растежа и в Областната администрация на Пловдив, на които беше представена първата фаза на инвестиционния проект. Инвестицията в България ще доведе до разкриване на повече от 100 нови работни места, с потенциал да достигнат до над 300 в близките няколко години.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 7

8 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ бизнес еждународната автомобилна конференция Automotive & Mobility Forum: Southern and Eastern Europe 2022, организирана от Automotive Cluster Bulgaria, се проведе между 1 и 3 юни т. г. в София. В рамките на първия ден участниците имаха възможността да посетят част от съоръженията на доставчици, специализирани в областта на автомобилната електроника – Visteon Electronics Bulgaria, Sensata Technologies Bulgaria и Melexis Bulgaria, като в обиколката се включи и представител на редакторския екип на TLL Media. В своя технологичен център Visteon демонстрира автоматизирано тестване на сензорни дисплеи с разработеното от Adapta Robotics решение MATT, a в лабораторията на компанията участниците във форума разгледаха новата полубезехова камера за изпитване на електромагнитна съвместимост (EMC), както и се запознаха с оборудването за ESD, механични и термични изпитвания на продуктите. Sensata също силно впечатли посетителите с високотехнологичното си оборудване за изпитване на прототипи в своята тестова лаборатория в София, разположена на над 14 000 кв. м. Същинската част на конференцията, чийто домакин бе Интер Експо Център, започна на 2 юни с приветствия от президента на Р България Румен Радев, министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер и председателя на Аутомотив Клъстер България арх. Любомир Станиславов. В обръщението си към присъстващите арх. Станиславов подчерта, че въпреки трудностите да се докаже необходимостта от автомобилната индустрия в България, днес се вижда, че тя определено има почва у нас и има платформа за развитие. Той изтъкна, че за изминалите 10 години компаниите в сектора в страната са се увеличили от 30 до Automotive and Mobility Forum: Southern and Eastern Europe 2022 предостави поглед в бъдещето на автомобилната индустрия над 350, а оборотът е нараснал от 0,5 млрд. евро до 6,5 млрд. евро. „Аутомотив индустрията е сред тези, които са най-иновативни и носят най-голяма добавена стойност. Страната ни може да се превърне в център за иновации за сектора, особено за електромобили“, заяви министър Лорер и допълни, че през последните месеци се работи активно по нови 7 потенциални проекта в отрасъла с приблизителна стойност над 2 млрд. лв., като по тях се очаква да бъдат разкрити над 4 хил. нови работни места. „Качеството, с което се отличава производството в България, е причината у нас да инвестират представители на водещи автомобилни компании от цял свят. Автомобилният сектор е най-бързо развиващият се отрасъл в България и заема 10 – 12% от БВП на страната, като се очаква след 5 години да достигне около 20% от БВП на България. Автомобилният сектор създава 70 хил. работни места в страната, като в 9 от 10 автомобила, произведени в Европа, има вградени компоненти, произведени в България, а 80% от сензорите на автомобилите, продавани в Европа, се произвеждат от базирани в България мощности“, подчерта в изказването си Румен Радев. Събитието продължи с изключително интересни панели, в които се включиха представители на подразделението на Volkswagen Group за автомобилен софтуер – Cariad, Automotive Cluster Bulgaria, Melexis, Visteon, Sensata, Veol ia, Bosch Engineering Center Sofia, Next.e.Go и др. В центъра на дискусиите бяха трансформацията в автомобилната индустрия в Южна и Източна Европа, тенденциите в иновациите и технологиите за новата автомобилна ера, автомобилните софтуерни решения и дигитализацията на производствените процеси в сектора. Конференцията приключи на 3 юни преди старта на Автомобилен салон София 2022 г. с дискусия за настоящето и бъдещото на автомобилния парк, организирана от Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България. Бяха обсъдени теми, насочени към създаване на държавна политика за обновление, декарбонизация и управление на процесите, свързани с мобилността. М

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 9

10 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ бизнес международната година на стъклото стъкларската индустрия отново ще се събере в Дюселдорф между 20 и 23 септември. Секторът чака 4 години за възможността за среща на богата гама от изложители в сферата на технологиите за производство и обработка на стъкло за разнообразие от стъклени продукти и приложения, както и широкообхватна съпътстваща програма с представители на индустрията и науката. На база задълбочени разговори с експерти от всички етапи на веригата за създаване на стойност Messe Duesseldorf, организатор на glasstec 2022, определя 5 глобални тематични тенденции, които са ключови за бъдещото развитие на стъкларската индустрия, както и на обществото като цяло. Те включват: климат (редуциране на емисиите и използване на Стъкларската индустрия ще обсъди възможностите за декарбонизация на glasstec 2022 възобновяема енергия); урбанизация (устойчива на бъдещето архитектура със стъкло); стойност (устойчива верига за създаване на стойност); ресурси (ефективно и устойчиво използване на ресурсите); благосъстояние (по-добро качество на живот благодарение на стъклото). „Тези мегатенденции ще бъдат на фокус в конферентните зали, в специалните изложбени зони, както и на щандовете на изложителите. Това означава, че ще предоставим на стъкларската индустрия уникален спектър от иновативни решения за бъдещето и информация, както и възможност за разширяване на индивидуалните бизнес мрежи на участниците в глобалния свят на стъклото“, заяви Биргит Хорн, проектен директор за glasstec. „В началото на годината броятна регистрациите бе сравним с нивата през 2018 г., т.е. преди пандемията. Това е положителен сигнал към стъкларската индустрия, имайки предвид, че последното събитие бе едно от най-успешните от проведените в Дюселдорф“, допълва Биргит Хорн. Четирите технически университета в Дармщат, Делфт, Дортмунд и Дрезден отново организират специалното шоу glass technology live (gtl). Студенти от редица специалности и представители на индустрията отново ще впечатлят посетителите и ще предоставят теми за дискусии с техните макети и иновативни стъклени структури. В

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 11

12 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ фирмена публикация Глобалната ни мрежа ни позволява да осигуряваме превъзходно обслужване Анастас Пейков, инженер „Продажби / Сервиз“, GF Machining Solutions България, пред сп. Инженеринг ревю GF Machining Solutions е глобален доставчик на технологии и инструменти за металообработка, присъстващ в над 50 страни. Какви перспективи виждате за българския пазар? Българският пазар се разраства изключително бързо и индустрията е в своя възход. Смятаме, че е налице съществен потенциал за развитие и сме отворени за съдействие и подкрепа на местните производители. Установихме, че има пазарна ниша на българския пазар, за да открием клон, чиято основна цел е непосредствено да удовлетворява потребностите на всички клиенти. Предимствата са намалената крайна цена, бърза реакция на обслужване, сервиз и снабдяване, както и цялостно подобрение на услугите, предлагани от нас. Потенциалът за по-нататъшно развитие на бизнеса е съществен и сме в състояние да работим заедно с производителите, осигурявайки широка гама от производствени решения и приложения, с грижа за клиента. Като част от глобална мрежа, имаме възможността да обменяме бързо информация и знания, за да осигурим найдоброто обслужване на клиентите ни. Откриването на български клон е вследствие от мащабното развитие на фирмата в световен план, което позволява директен контакт с клиента. Кои са основните сегменти, в които възнамерявате да се развивате, и с какво вашите технологии превъзхождат конкурентните? Основните пазарни сегменти, към които сме насочени, са прецизното производство на части, матрици и щанци с нашите машини за електроерозийна обработка, фрези, лазерни текстуриращи машини, автоматизация и инструменти. Предоставяме цялостни решения и считаме, че машините ни имат изключителна производителност и стойност. GF Machining Solutions успешно реализира свои технологии за адитивно производство. Как оценявате интереса на българските производители към 3D принтирането и какви решения ще им предложите в тази насока? В сравнение с фрезоването и струговането, адитивното производство е доста нова и бързоразвиваща се технология. Според нас това е сериозно предимство и бихме искали да бъдем пионери в разработването´, както сме по отношение на лазерното текстуриране, обемната и нишковата ерозия. Вярваме, че българските производители осъзнават потенциала на тази технология и това ще е повод да инвестират с желание в нея. Предлагаме всеобхватна гама от решения – от напълно автоматизирани комбинации на обработващи центри до отделни машини. На разположение сме да отговорим на всяка нужда и изисквания на клиента. На каква дългосрочна стратегия за устойчиво развитие GF Machining Solutions България смята да заложи? С оглед на дългогодишното ни присъствие в над 50 ключови пазари по света, разполагаме с успешната формула за стартиране, разработване и устойчиво развитие на нови клонове. Българският клон ще предоставя широка гама от услуги, по-специално техническа и консултантска дейност, обслужване на машини, поддръжка на приложения и доставка на резервни части. www.gfms.com

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 13

14 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ фирмена публикация Максимата "Времето е пари" важи с пълна сила за предприятията отфармaцевтичната промишленост. Когато всяка минута е от значение, а ежедневно се налага поставяне на различни етикети върху флакони с разнообразни размери, е важно етикетиращата машина да се пренастройва бързо, да работи прецизно и без прекъсвания. Защо световноизвестни предприятия от фармацевтичната индустрия избират етикетиращата машина HERMA 132M HC www.stabilengineering.com Тук на преден план излиза HERMA 132M HC, етикетираща машина за поставяне на обиколен етикет, която е специално разработена съгласно спецификите и изискванията на фармацевтичната индустрия. Благодарение на нея предприятията съумяват ловко да се приспособяват към променящите се изисквания на органите по контрол, както и към специфичните регламенти на всяка държава, към която се изнасят продукти. "Времето и прецизността са два от най-важните фактора за нас. Машината, която използвахме преди, изискваше твърде много време за фините настройки, но с етикетираща машина 132MHC на HERMA определено станахме по-бързи и по-гъвкави. В допълнение, всички необходими системи за печат и контрол вече бяха интегрирани към системата." – споделя Йоост Коол, ръководител проекти в Produlab Pharma, Холандия. HERMA 132M HC е специално проектирана за поставяне на обиколен етикет на флакони с различни размери, при това с производителност до 400 етикета в минута. Машината е с безспорно високо качество, с каквото HERMA са доказали, че работят вече повече от 100 години. Всички вложени компоненти са първокласни, а модулната конструкция на HERMA 132M HC осигурява надеждност и гъвкавост при всяка индивидуална задача. Етикетите се поставят прецизно с точност до +/- 0,5 мм, благодарение на най-новите апликатори HERMA 500, а всяка пренастройка за нов продукт се извършва само в няколко бързи стъпки. Модулната конструкция на HERMA 132M HC позволява лесно свързване към други устройства като термотрансферен или лазерен принтер за кодиране и сериализация на продуктите, камера или софтуер за регистриране и проследимост. Каквото и да е устройството, неговото активиране и настройване става автоматично при зададена нова операция. В допълнение, патентованата система за отхвърляне на негодни продукти и продукти без етикет гарантира безпогрешна прецизност и в процеса по контрол на качеството. И това не е всичко! HERMA 132M HC е снабдена с уникално устройство за буфериране, което осигурява допълнително време на операторите за презареждане на ролката с етикети и непрекъсната работа без дори секунда престой. Машината е снабдена също с ротационни маси и станции за подреждане за автоматично подаване на продуктите. Има възможност за запаметяване на настройките, както и на цифровите индикатори на винто– вете за механична настройка и форматни части, които се сменят без инструменти. Не на последно място, управлението ´ се извършва лесно чрез тъчскрийн и интуитивно меню, което е интуитивно за работа отоператорите. Конструкцията на машината е лесна за почистване и гарантира сигурност и безопасност във всяко приложение. Система за отделяне на паднали флакони Секция за сериализация с track and trace софтуер Станция за етикетиране и отхвърляне на невалидни етикети и флакони без етикет

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 15

16 юни 2022 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ Оборудване за принтиране и етикетиране във фармацевтичната индустрия във фокус армацевтичната индустрия е стриктно регулиран сектор, в който идентификацията играе ключова роля. Маркировката и етикетите не само предоставят информация за наименованието, съставките, количеството, партидния номер и срока на годност, но играят съществена роля за гарантирането на високо ниво на безопасност. Специална маркировка дава индикация за това дали лекарството не е било подменено или фалшифицирано. Лекарствата се маркират и с цел осигуряване на възможност за проследимост по цялата верига на доставка. В глобален аспектфалшифицираните лекарства, които представляват заплаха за самия сектор и за пациентите, се оценяват на 75 млрд. щатски долара годишно. Според Световната здравна организация (СЗО) сред причините за това са увеличаващоМаркировката и етикетите не само предоставят информация за наименованието, съставките, количеството, партидния номер и срока на годност, но играят съществена роля за гарантирането на високо ниво на безопасност На територията на Европейския съюз опаковките на фармацевтичните продукти трябва да бъдат обозначени с двуизмерен баркод, служещ като еднозначен идентификационен код Правилният избор на технология за принтиране и етикетиране зависи от основните приоритети на компанията по отношение на четливост, разходи, скорост, лекота на експлоатация, хигиеничност и безопасност то се търсене на лекарства, ваксини и други медицински продукти и устройства в глобален мащаб, лошото управление на веригите на доставка и разрастването на електронната търговия. Затова през 2011 г. Европейският съюз утвърждава Директива 2011/62/ЕС, която поставя етикетирането сред основните механизми за справяне с този проблем. Видове опаковки Що се отнася до етикетирането на продуктите, фармацевтичната индустрия е изправена пред редица предизвикателства. В допълнение към строгите законодателни изисквания за безопасност, проследимост и идентификация, принтерите и/или етикетиращите системи трябва да отговарят на високите хигиенни стандарти, както и да се отличават с висока производителност. Първичната опаковка влиза в пряк контакт със самия продукт, като в случая на лекарствата тя може да е под формата на ампула, флакон, контейнер, блистер, спринцовка, саше и др. Производителите трябва да гарантират, че опаковката пасва перфектно на продукта, който може да е кръгъл, овален, плосък и т. н. Опаковката трябва да защитава целостта на продукта и да предотвратява навлизането на външни агенти. Тя трябва също да бъде устойчива към условията на околната среда – ниска температура, светлина, въздух и др., което да позволи достигането й до ръцете на потребителя в некомпрометирано състояние. Вторичната опаковка във фармацевтичната индустрия е от съществено значение за предпазването на продукта при преминаването му по продължение на веригата на доставка до достигането му до крайния потребител. Тази опаковка също предоставя цялата информация, необходима за идентифициране на проФ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l юни 2022 17 във фокус дукта. В сектора се различават два вида вторична опаковка – вътрешна и външна. Вътрешната е опаковката, която съдържа първичната опаковка и върху която е отпечатана различна задължителна информация като наименованието на лекарството, дозировката, състава, срока на годност и т. н. Външната вторична опаковка служи за транспортиране и върху нея се отпечатва логистична информация, която е от съществено значение за надеждното достигане на продукта до крайната му дестинация. Информацията може да бъде отпечатана директно върху опаковката или върху етикет, като в допълнение могат да бъдат добавени етикети и устройства против фалшифициране и неправомерно боравене с продуктите. Третичната опаковка обединява първичната и вторичната, създавайки по-голяма логистична единица, обикновено под формата на палета. Този тип опаковки позволяват максимално оползотворяване на складовия капацитет. Както при първичната и вторичната опаковка, проследимостта на палетите е от ключово значение за правилното насочване на стоките към крайните потребители. Затова те трябва да разполагат с идентификация под формата на етикети, които могат да се поставят на една или повече странични повърхности. Сериализация и агрегация Сериализацията е процесът на приписване на уникален сериен номер на всяка една търговска единица от всеки продукт. За сериализацията на продукти във фармацевтичната индустрия се използват технологии за етикетиране и кодиране. Структурата и съдържанието на уникалните кодове се определят от специфични за всяка държава изисквания, но обикновено в съответствие със стандартите GS1. Агрегацията е практиката за установяване на взаимовръзки от родителски тип между всички фармацевтични пакети – от първичната опаковка, нейния сериен номер и лекарствата до третичната опаковка – каса, палета и т. н. На територията на Европейския съюз опаковките на фармацевтичните продукти трябва да бъдат обозначени с двуизмерен баркод, служещ като еднозначен идентификационен код. Благодарение на това всяко лекарство може да бъде проследено през цялата фармацевтична верига на доставка – от производителя до аптеката. Този код е свързан с информация относно произхода на продукта, партидния номер и срока на годност. Решения за кодиране и етикетиране На пазара може да бъде намерена богата гама от специализирани за фармацевтичната индустрия решения за принтиране и етикетиране. Изборът на технология, която да отговори на конкретните потребности на производителя, не е лесен. Правилният избор зависи от основните приоритети на компанията по отношение на четливост, разходи, скорост, лекота на експлоатация, хигиеничност и безопасност. Мастиленоструйните принтери са универсални – те са подходящи за печат върху всякакви опаковъчни материали като хартия, стъкло, картон и др. Мастиленоструйното маркиране се прилага във фармацевтичната промишленост например за кодиране на първични или вторични опаковки (срок на годност, партидна идентификация и т. н.). Макар мастиленоструйните принтери да са бързи и на достъпна цена, те се характеризират със значителни ограничени по отношение на това какво могат да принтират. В допълнение изискват регулярна поддръжка. При мастиленоструйните прин-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=