Инженеринг ревю - специално издание Иновации в машиностроенето

2 ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии Базираните на услуги и резултати бизнес модели се превръщат в ключов двигател за покачването на приходите и рентабилността Ключ към цифровизацията на машиностроителните компании е безжичното свързване в мрежа чрез разширяване на клетъчната инфраструктура или изграждането на корпоративни мрежи Благодарение на дигиталната трансформация в проектирането на нови машини и компоненти се постига безпрецедентна оптимизация на жизнения цикъл на активите ризата с COVID-19 оказа съществен стимул за развитието на цифровизацията в бизнеса, защото насърчи необходимостта от дигитално управление и наблюдение на процесите. В резултат на това пандемията накара производителите, които не бяха склонни да променят процесите си, да добият повече смелост, да приемат новите технологии и да изпробват нови бизнес модели. Все пак индустриалните производители се заемат да променят производствената си парадигма не само в отговор на пандемията, но и в резултат на други ключови тенденции, които оказват влияние върху промените в сектора на машиностроителното производство. Ключови тенденции в трансформацията на индустрията За индустриалните производители вече не е достатъчно просто да доставят страхотни продукти. Дигиталната трансформация в машиностроителния сектор Днешните клиенти очакват доброто потребителско изживяване и изключително обслужване да вървят заедно с тези продукти. Клиентите също така очакват индустриалните производители да персонализират решенията според техните уникални нужди и да доставят тези персонализирани решения на близки до стандартните цени. Нарастващото търсене на персонализирани решения е необратим процес, който поставя висока летва за отрасъла, тъй като изисква производителите да имат по-голяма гъвкавост, по-високо ниво на автоматизация и интелигентни технологии в своите бизнес процеси. К

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО 3

4 ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии Освен това за постигането на удовлетвореност у съвременния клиент се изисква ефективно и автоматизирано сътрудничество между отделите за продажби, инженеринг, производство и следпродажбено обслужване. Експертите в бизнеса са единодушни, че клиентите стават все по-взискателни и знаят точно какво искат за себе си. Тенденцията производствените компании да предлагат проектирани по поръчка и конфигурирани по поръчка продукти не е нищо ново. Това, което според мениджърите с голям опит в производството се случва сега, се отнася до клиентите, които са все по-взискателни или очакват още по-персонализирани решения на стандартна цена. Така че това означава, че производствените компании трябва да имат пълна прозрачност на веригата на стойността, за да задържат цената близка до тази на стандартната поръчка. Втората отчетлива тенденция касае внедряването на нови технологии в процесите. Индустриалните производители променят начина, по който управляват своя бизнес, като внедряват набор от модерни технологии за автоматизиране на бизнес процеси, за подобряване на оперативната ефективност и за въвеждане на нови бизнес модели. Забелязва се едно интересно развитие, а именно това как опитната работна сила, която по-рано не се чувстваше много комфортно с приемането на цифровите технологии, сега е по-възприемчива да изпробва нови цифрови методи за обслужване. Някои добри примери в сферата на иновативните услуги включват дистанционна диагностика на машини и портали за електронни услуги за автоматизирани поръчки на части. Все по-ясно става дори и за най-големите скептици в сектора, че дигитализацията може да бъде от голяма полза както за клиентите, така и за производителите на оригинално оборудване (OEM), тъй като клиентите могат лесно да поръчват продукти или услуги онлайн или да го правят автоматично въз основа на нивата на наличностите на склад, а производителите на оригинално оборудване реализират значителни спестявания на разходи от транспорт и ресурси. Базираните на услуги и резултати бизнес модели се превръщат в ключов двигател за покачването на приходите и рентабилността, когато продажбите на продукти навлязат в период на стагнация. Продажбата на продукт вече не предоставя достатъчно високо ниво на гъвкавост на клиентите. Индустриалните производители проектират, продават, доставят и поддържат персонализирани пакетни решения, които осигуряват постоянна добавена стойност и резултати. Наблюдава се все по-голям фокус върху разработването на интелигентно оборудване и събирането на генерирани данни за нови базирани на услуги модели на работа, включително и такива, основаващи се на резултати. Компаниите с неизменен фокус върху бизнеса с машини като услуга успяха да постигнат значителна стабилност и дори ръст в приходите от предлагането на оборудване като услуга там, където други бизнес сегменти се свиха по време на пандемията. Преминаването от продажба на продукта към предоставяне на работеща услуга е формулировка, за която вече е създаден термин – сервитизация. Добре илюстриращ пример за това е не просто продажбата на свредло, а и на отворите в стената. Техническото определение на сервитизацията според изследователите от Кеймбриджкия универси-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО 5

6 ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тет е „трансформация на възможностите и процесите на организацията за по-добро взаимно създаване на стойност чрез преминаване от продажба на продукти към продажба на системи от продукти и услуги“. Тази тенденция променя из основи начина, по който компаниите функционират. 5G и IIoT променят правилата на играта в машиностроителния сектор Разбираемо е при първото споменаване на термина „5G“ за момент човек да си помисли, че това по своята същност е по-бърза версия на LTE или 4G мрежите. В края на краищата се следва една последователна номерация, а това е просто следващото поколение в това семейство безжични технологии. Истината е друга. 5G е коренно различна технология от предхождащите поколения. Огромният обем данни, чийто обмен става възможен с 5G, е трудно да се възприеме и почти невъзможно да се визуализира. Ключ към цифровизацията на машиностроителните компании е безжичното свързване в мрежа на производствените обекти чрез разширяване на клетъчната инфраструктура или изграждането на корпоративни мрежи за обслужване на огромното количество данни, предавани чрез 5G технологията. Всъщност 5G и свързаните с нея приложения могат да разгърнат оптимално възможностите си главно за нуждите на индустриалния сектор, тъй като те правят възможна реализацията на автоматизирани и ефективни производствени процеси. Това дава на индустриалните компании огромно конкурентно предимство. Корпоративните мрежи могат да се използват по различни начини в машиностроителни обекти от всякакъв размер. 5G технологията предлага много мощни характеристики като работа в изключително висока честотна лента, минимални закъснения и подобрена наличност. Технически погледнато, вътрешните мрежи в едно предприятие са изключително добре структурирани за определени фирмени съоръжения. Тези мрежи са съобразени с индивидуалните нужди на потребителите и отговарят на бъдещите изисквания в областта на Индустрия 4.0. На практика това позволява например дистанционно обслужване на машини или дистанционно извършване на промени в производствения процес, комуникация в реално време между машини или между машина и център за данни. Също така отваря врати за надграждане на обслужващото оборудване и автопарка с автономни индустриални превозни средства в рамките на предприятието. Конкурентоспособността е всичко за производителите и необходимите печалби в бъдеще ще се постигат чрез нови иновации за по-висока ефективност и рентабилност на процесите. Това включва продължаващата автоматизация на роботите и складовия транспорт и премахването на окабеляване за постигане на истинска гъвкавост. 5G и IoT са от ключово значение за подобряването и активирането на този напредък в машиностроителното производство. 5G мрежите са това, което дава на производителите възможността да изградят интелигентни фабрики и на сто процента да се възползват оттехнологии като автоматизация на процесите, изкуствен интелект, добавена реалност и Интернет на нещата (IoT). Машиностроенето се очертава като един от най-значимите сектори със свеж потенциал, насочен към цифровизацията на индустрията чрез 5G технологии. Те осигуряват мрежовите характеристики, които са от съществено значение за производството. Необходими са ниска технологии

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО 7

8 ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии латентност и висока надеждност за поддръжка на критични приложения. Високата честотна лента и плътността на връзката осигуряват повсеместна свързаност. Това са изисквания, за които производителите в момента разчитат на фиксираните мрежи. Мобилната 5G технология ще позволи по-голяма адаптивност, пониски разходи и по-кратки срокове за преконфигуриране на производствените мощности, преоформление и промени. Сред най-важните категории случаи на производствена употреба, които 5G ще позволи на операторите да адресират, са индустриални системи за контрол и автоматизация, системи за планиране и проектиране и полеви устройства. Дигиталното бъдеще в проектирането Колкото по-прецизно е проектиран един редуктор, толкова по-голяма е неговата оперативна ефективност и толкова по-добре ще работи. Благодарение на Индустрия 4.0 и технологичния напредък, който дигиталната трансформация донесе със себе си, проектирането и производството на машинни части вече могат да бъдат подобрени чрез използване на цифрови двойници. Процесът включва дигитализация на физически съществуващи активи в цифрова платформа и използване на сензори за наблюдение на ефективността и състоянието на актива в реално време. На свой ред, това може да информира производителите как да проектират в бъдеще продуктите, за да подобрят новите прототипи и да удължат жизнения цикъл на съществуващите продукти. Технологията на цифровите двойници насърчава много аспекти на продуктовото развитие и един от тях, който не трябва да бъде подценяван, е координацията между екипите. Производителите вече могат да симулират поведението на компонентите, докато координацията с инженерите означава, че проектантите могат да подобрят производството и да рационализират работните процеси. Те могат да си сътрудничат, независимо от местоположението, за да открият малките детайли, които имат голямо въздействие. В резултат на това се реализират спестявания на производствени разходи, по-ниска поддръжка на по-издръжливи продукти и по-голяма удовлетвореност на клиентите. Благодарение на дигиталната трансформация в проектирането на нови машини и компоненти се постига безпрецедентна оптимизация на жизнения цикъл на активите. Индустриите, силно зависими от оборудване и машини, изискват активи, за да могат да работят с пълен капацитет, а понякога и денонощно. Всички неизправности или повреди могат да повлияят на производителността и качеството. Чрез цифровите двойници производителите могат както да правят промени в проектните характеристики, така и да наблюдават активите, за да могат да предвидят кога дадена част, като например редуктор, може да се нуждае от подмяна. Производствени технологии на бъдещето Разходите за поддръжка и подмяна на компоненти на големи промишлени машини и оперативните загуби, свързани с неизбежния престой, могат да бъдат утежнени от закъснения в доставките на необходимите резервни части. Ключов етап от бъдещето управление на активи ще бъде обслужването и управлението на частите. Проектирането с помощта на цифрови двойници ще ускори прототипирането и ще намали времето за изпълнение, но няма да може да преодолее физическото и цифровото разделение, освен ако не се използва заедно с интуитивни производствени технологии. Адитивното производството дава на машиностроителите една добра обратна връзка за характеристиките на даден компонент, а в следващия етап им позволява да създадат 3D отпечатан компонент в кратък срок. Редуцирането на времето за доставка на компонент до клиент означава, че производителите могат да реагират по-бързо на възникващите нужди на клиентите. Това също означава, че те могат непрекъснато да въвеждат постоянни подобрения в геометрията и характеристиките на продуктите въз основа на информацията, получена от цифров двойник, и бързо да отстранят всички недостатъци. Внедряването на цифрови решения и иновативни технологии в интелигентни фабрики, както и персонализирането и управлението на всеки аспект от веригата на стойността в машиностроенето по систематичен начин и използването на оперативна и емпирична обратна връзка позиционира клиента в центъра на всяко решение и представлява пътят към подобряване на клиентското изживяване. Конкуренцията в машиностроителния сектор нараства, но дигиталната трансформация открива нови възможности за своевременно адаптиране на продуктите към специфичните изисквания и постигане на конкурентна диференциация.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО 9

10 ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ фирмена публикация Интервю с ръководството на Walter AD за Централна и Източна Европа Walter AG е основана през 1919 г. и е една от водещите металообработващи компании в света. Като доставчик на специализирани решения за машинна обработка, Walter предлага широка гама от прецизни инструменти за фрезоване, струговане, пробиване и резбонарязване. Г-н Челик, представете по-подробно Walter на читателите ни. Кои сфери на промишлеността покрива с дейността си? Walter е един от водещите световни производители на прецизни инструменти за металообработка. С около 3300 служители по света, компанията със седалище в Тюбинген има клиенти в над 80 страни. Сред тях са реномирани компании в сектора на общото машиностроене, автомобилната и енергийната, както и авиационната и космическата индустрия. Walter впечатлява не само с иновативни инструменти, но и като осигурява персонализирани решения за цялостна обработка на компоненти и създаване на ефективни дигитални решения. С около 45 000 стандартни инструменти за струговане, фрезоване, пробиване и резбонарязване, предлагаме широка гама от висококачествени прецизни и обработващи инструменти от марките Walter, Walter Titex и Walter Prototyp. Марката Walter включва инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини и PCD инструментални системи за фрезоване, струговане, разстъргване и пробиване; Walter Titex е нарицателна за твърдосплавни и HSS-E монолитни инструменти за пробиване и райбероване; Walter Prototyp включва твърдосплавни и HSS-E инструменти за резбоване и фрезоване. Марката Walter Multiply за компетентност в услугите Walter предлага цялостен пакет услуги за цифрови решения, управление на инструменти, планиране на производствения процес и обучение. Опишете настоящия бизнес климат във Вашия регион. Бизнес ситуацията в Централна и Източна Европа е смесена. От една страна, военният конфликт в Украйна много промени плановете ни за региона, доведе и до прекъсване на веригата на доставки на много от нашите клиенти. Това, в съчетание с повишаването на цените на енергията и инфлационната среда, не помага на клиентите ни и на нас да рестартираме двигателя на промишленото производство след пандемията до предишните нива. От друга страна, виждаме по-голямо търсене на производителност, дължащо се на увеличаване на нивата на производство в енергетиката и общите инженерни отрасли, където имаме изключителни решения за предизвикателствата на клиентите ни. Очакванията в космонавтиката с нарастваща честота на пътуванията са положителни и от този факт се възползват страни като Полша, Румъния и Турция. Какви предизвикателства срещат вашите клиенти и как Walter им помага да ги преодолеят? Ще дам пример как подкрепяме нашите клиенти от автомобилната индустрия. За по-нататъшния преход от двигатели с вътрешно горене до електрификация в променящата се макроикономическа рамка необходимостта от надеждни и иновативни партньори е много по-голяма. Нашият отговор е Engineering Kompetenz. Walter означава инженерна компетентност, което е обещание, отразяващо се във всяко решение, резултат от предлаганите от нас продукти и услуги. Специфични за клиента и специално изработени инструменти с много високо качество са стандарт за нас. Повече от 35% от оборота на Walter са в резултат от продукти, разработени от инженерите ни през последните пет години. В допълнение към това ние работим активно по проекти за сливания и придобивания, за да разширим офертата си и да отговорим на изискванията на клиентите. В края на юни 2022 г. Walter се споразумя за придобиване на частната компания Frezigest, SGPS, SA („Frezite“). Това стратегическо придобиване ще ни позволи да подпомогнем развитието на нашите клиенти в много по-голяма степен. Walter обяви смяна на ръководството в Словения и нейните експортни пазари. Какви са бъдещите планове за развитие на новото ръководство? Поглеждайки в миналото, досега Walter е много успешна в Словения и нейните експортни пазари. За мен е удоволствие да посоча Матей Рамшак за нов мениджър на пазара – първият словенски мениджър в историята на Walter Словения. Със сигурност фокусът в Словения ще е да се доразвие бизнесът на експортните пазари с нашите местни партньори. Но ние виждаме голям потенциал за клиентите в областта на производството и обработката на леки метали като алуминий. Нашите служители са ключът към успеха – имаме прекрасен екип в Словения и ще бъде много важно да развием допълнително нивото му на компетентност, за да бъдем в състояние да обслужваме клиентите ни на високо ниво. Ние имаме най-доброто предложение за продукти и услуги, най-добрите хора и се надяваме да имаме стабилна икономическа ситуация за по-нататъшно развитие в този регион. Има ли нови технологии или предложения в полза на Вашите клиенти, върху които искате да акцентирате? Имаме много нови продукти, които излизат на пазара всяка година. Сред тях е следващото поколение фрезови инструменти Xtra tec® XT. „Xtended Technology“ или накратко „XT“ е проектиран за постигане на повишена производителност и надеждност на процеса. Постоянно увеличаваме областта на приложение на тази линия продукти, което носи огромни ползи за клиентите в съчетание с много продуктивните PVD и CVD технологии на покритие. Трябва да подчертая новия стандарт за струговане на стомана (ISO P) на пазара с най-новите ни класове за струговане Tiger tec® Gold WPP10G, WPP20G, WPP30G. Всички тестове в лабораторията и на терена от началото на продажбите показват високо ниво на ефективност на разходите поради силно текстурираното покритие Tiger tec® Gold и средно увеличение на живота на инструмента с около 50%. Фатих Челик, ръководител на отдел „Продажби“ в регион Централна и Източна Европа, WALTER AG, Германия

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО 11 фирмена публикация Г-н Рамшак, поздравления за новата Ви длъжност. Можете ли да ни дадете малко информация за кариерното Ви развитие? На 40 години съм и съм роден и израснал в малкия град Словен Градец в източната част на Словения. Учих машинно инженерство в Марибор. Веднага след следването си започнах работа в компанията Nozi Ravne, Ravne na Koroskem. Моето пътуване във Walter Словения (Walter Tools d.o.o.) започна през 2007 г. като приложен инженер. През 2009 г. станахме отговорни за няколко допълнителни държави, а през 2011 г. станах ръководител на инженерния отдел. Поемате поста на директор на Walter Словения. Каква е накратко Вашата визия за бъдещето на компанията? На първо място, трябва да кажа, че съм наясно, че всички ние сме отговорни за собственото си развитие и независимо от това къде работите или какво правите, винаги трябва първо да усъвършенствате себе си. Като се има предвид че идвам от екипа и познавам добре колегите и бизнес партньорите си, мисля, че няма да е трудно да поддържам вече установените добри взаимоотношения. Въпреки всичко, ще се стремя да създам доверени отношения с моя екип и бизнес партньори. Намерението ми е да създам среда, в която хората да се чувМатей Рамшак, изпълнителен директор, Walter Tools d.o.o., Словения стват сигурни, с права и вдъхновени да бъдат доволни от работата и да успяват. Според мен ясните правила и двупосочната комуникация са фундаментални за насърчаване на ангажираността. За кои държави ще отговаряте? Къде виждате най-големия потенциал за развитие? Компанията е базирана в Марибор, който е вторият по големина град в Словения. Освен Словения, ние отговаряме за останалите балкански страни (Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Гърция и България), както и за Беларус и Украйна засега. Може би ще добавим още една и ще разширим присъствието си на пазара. Поради настоящата геополитическа ситуация най-голям икономически потенциал виждаме в Словения, България и Сърбия. Във всеки случай нашите бизнес партньори знаят, че те са във фокуса ни, независимо от държавата, в която се намират. Едно от предизвикателствата е никога да не спираме да проучваме възможностите. Както споменах вече, България е страната, върху която се фокусираме, и бих искал да кажа, че нашият търговски партньор, софийската компания ВиД Интернационал ЕООД, положи много усилия през годините на нашето сътрудничество и промени възгледите на клиентите към по-модерен начин на работа и използване на нови технологии. Бих искал да използвам възможността да им благодаря и силно вярвам в много доброто сътрудничество и в бъдеще. Какво очаквате с най-голямо нетърпение? С ентусиазъм очаквам предстоящите предизвикателства и под това имам предвид да продължавам да намирам време за посещение на всички партньори в нашия регион, да мисля нестандартно и да намирам дигитални възможности, които биха имали положително въздействие върху бъдещото развитие.

12 ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции Сред производителите на инструменти има силна конкуренция, като всеки работи усилено, за да спечели по-голям пазарен дял, предлагайки по-добри продукти или услуги Инструментите с отвори за смазочно-охлаждаща течност гарантират оптимална точност по отношение на специфичното направление на потока директно към зоната на рязане Lights-out механичната обработка (без присъствието на оператор) е концепция, която много компании прилагат, но чиято реализация невинаги е успешна яколко са икономическите и техническите фактори в областта на инструментите, които или дават възможност за иновации, или са двигател за тяхната комерсиализация под формата на продукти или услуги, насърчавайки тяхната употреба. Потребителите на инструментите пък са под непрекъснат натиск да намалят разходите за механична обработка и да подобрят пространствените допуски или финишната обработка на детайлите. Ако използването на по-усъвършенствани инструменти им позволява да постигнат това, то стимулът за внедряване на такива инструменти, разбира се, е огромен. Освен това, ако общите разходи за обработката се обмислят внимателно, включително амортизационните разходи на металообработващите машини и оперативните разходи за смазочно-охлаждащи течности, пряк и косвен труд, комунални услуги, заемано пространство и детайли, разходите за инструменти всъщност са много малък дял от цялото. Видът на използваните инИновациите, променящи света на инструментите струменти и параметрите на обработка обаче оказват съществено въздействие при максималното оптимизиране на останалите разходи. Това важи с особена сила за случаите, когато капацитетът е ограничен и търсенето надвишава ефективния капацитет, освен ако той не бъде разширен чрез редуциране на времената между различните етапи на обработка. От друга страна, факт е, че сред производителите на инструменти има силна конкуренция, като всеки работи усилено, за да спечели по-голям пазарен дял, предлагайки по-добри продукти или услуги. Производителите на инструменти разработват нови и оптимизират съществуващи продукти чрез творческата дейност на персонала, работа в партньорство с доставчиците и Н

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО 13

14 ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции крайните потребители. В допълнение машиностроителите също играят критична роля в разработването и прилагането на инструментите, като те също са в симбиоза с производителите на карбидни инструменти и крайните потребители. По-високоскоростните и/или по-мощни стругове, фезови машини или обработващи центри позволяват използването на съвременна инструментална екипировка при високи скорости на отнемане, но същевременно тези инструменти изискват по-мощни и по-функционални машини. Освен това някои съвременни геометрии са съвместими само с многоосни металообработващи машини с ЦПУ. Когато крайните потребители закупуват нови металообработващи машини, обикновено се отчитат целите за качество на детайлите и продължителност на циклите, но често, за да се постигнат тези цели, е необходимо специфицирането на най-новите инструменти. 3D принтиране При необходимост от получаване на уникална геометрия на детайл, за която не са налични стандартни инструменти, машинните инженери понякога сами си изработват такива и ръчно струговат детайла до желаната форма. Много експерти си задават въпроса дали адитивното производство би могло да елиминира тази практика. Някои са скептични и смятат, че въпреки че възможността да се принтира цял режещ инструмент ще предложи огромен потенциал за нови продуктови дизайни, издръжливостта, твърдостта и якостта, необходими за операциите по обработка, просто не могат да бъдат осигурени от 3D принтирани материали, поне засега. В допълнение един от най-важните аспекти на механичната обработка е доброто стружкоотвеждане, а тъй като 3D принтираните материали често са много порьозни в сравнение с полираните повърхности, отстраняването на стружките от режещата зона може да бъде затруднено. Някои водещи производители на инструменти вече представиха 3D принтирани решения, сред които: фрезови глави с олекотени адаптери за много специфични приложения; разстъргващ инструмент за производител на компоненти за електрически превозни средства; поликристални диамантени „сачмени“ инструменти за механична обработка на съединители за хидравлични маркучи и др. Тези примери за 3D принтиране на карбидни режещи инструменти са интересни и удовлетворяват определени потребности, но приложенията им са нишови и повечето специалисти очакват в краткосрочен план адитивното производство на инструменти да запази тези си ограничения. Един от производителите обаче разработва адитивен процес, който не само осигурява качеството на произвежданите продукти, но и позволява на компанията да отговори по-добре на изискванията на клиентите. В процеса могат да бъдат използвани полимери, качук, стомана, специфични видове закалена керамика, труднотопими метали и металокерамика. Производителят е изправен пред характерните за 3D принтирането предизвикателства – постигане на желаната точност, форма на детайла, качество на повърхността и др. Недостатък на 3D печата, че инструментите излизат от камерата на принтера в полуготово състояние, тъй като е необходимо да бъдат синтеровани във високотемпературна пещ преди да бъдат струговани. В момента германска компания работи именно по технология, която ще елиминира етапа на синтероване. Целта е да се произведат 3D принтирани сменяеми пластини и свредла от волфрамов карбид и кобалт(WC-Co). Технологията все още не е комерсиализирана, но се очаква това да стане реалност към края на проекта през 2023 г. В допълнение чрез процеса на лазерно стапяне в прахово легло (laser powder bed fusion, LPBF) могат да се създадат интегрирани, специфични за приложението охлаждащи канали, които биха могли да удължат експлоатационния живот на тези инструменти. Тъй като обаче WC-Co е композитен материал с изключително високо съдържание на волфрам, лазерното синтероване би било предизвикателство. Решението е радикалното регулиране на параметрите на изграждане. Докато принтирането на твърди материали чрез LPBF типично изисква предварително подгряване на основната плоча, компанията експериментира с температури до 900°C, близо два пъти повече отколкото при конвенционалните LPBF принтери. По този начин обаче се получават негативни ефекти по отношение на микроструктурата на материала. От друга страна, по-ниските температури на предварително подгряване допринасят за дефекти като пукнатини или липса на спояване. Затова екипът решава да използва NIR устройство за подгряване на

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=