Инженеринг ревю бр. 2/2023

16 април 2023 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ във фокус равличното масло на всеки 2 до 5 години от жизнения му цикъл. Той зависи от това дали машината функционира непрекъснато и от температурата на маслото, при която се работи, като по-високите й стойности ускоряват влошаването на качеството му. Разликата между това да трябва да се използва хидравлично масло и това то да не е необходимо е огромна. Замърсяването на производствената площ с масло никога не е желателно, но то е особено голям проблем, когато става въпрос за хранително-вкусовата индустрия, изработването на медицинска техника и секторите, изискващи работа в чисти помещения. Жизненият цикъл на хидравличното масло зависи в голяма степен от часовете на експлоатация и от качеството на самата машина. Има примери, при които хидравличното масло се замърсява силно само в рамките на 6 месеца. Перспективата да е необходима смяна на маслото на всеки 6 до 12 месеца, а да не говорим и за свързаните с това разходи, особено когато машините са по-големи, не е атрактивна за никой производител. Някои компании периодично тестват качеството на хидравличното масло в шприц машините си, което дава възможност то да се използва в продължение на 5 или повече години, но производителите препоръчват то да се сменя на всеки 3 до 4 години в зависимост от часовете на експлоатация. Чистата и тиха производствена среда, която предоставят изцяло електрическите шприц машини, ги прави предпочитан избор за производството на медицинска техника и опаковки за хранително-вкусовия сектор. С тях производителите нямат повод за притеснения от замърсяване с масло преди провеждането на заводски одит или от изпращане на замърсени детайли на клиентите си. Ниско енергопотребление Въпреки наименованието си, изцяло електрическите шприц машини са изключително енергийноефективни. Ако се сравни производството на един и същи детайл на стандартна хидравлична машина и на изцяло електрическа шприц машина, се вижда, че в повечето приложения с електрическото оборудване могат да бъдат реализирани енергийни спестявания от между 50 и 70%. При стандартните хидравлични машини за леене под налягане хидравличната помпа работи непрекъснато, докато машината е в експлоатация. Тя трябва да продължи да работи, за да циркулира маслото, като генерира и топлина. От друга страна, тъй като изцяло електрическите шприц машини консумират електроенергия само когато сервомоторите се въртят, голяма част от производственият цикъл преминава в работа на празен ход, особено във фазата на охлаждане. Стандартните хидравлични шприц машини имат една или повече помпи, които генерират хидравлично налягане, и вентили, които насочват налягането към хидравличните механизми и го повишават в зависимост от необходимите движения. Изцяло електрическите машини за леене под налягане нямат централен електрически двигател, а използват отделни електромотори, предназначени за всяка функция, необходима да се извърши от машината, например отваряне/затваряне на формата, шприцване и изхвърляне. Това означава, че двигателите могат да работят на празен ход, докато не потрябва съответната им специфична функция. Това е огромна разлика в сравнение с хидравличните шприц машини, при които помпите работят непрекъснато, дори когато не се случва нищо. Енергийните спестявания не се изчерпват само със самата шприц машина. С елиминирането на контура на хидравличната помпа, се елиминира и необходимостта за охлаждане на хидравликата. Тъй като изцяло електрическите шприц машини нямат хидравлични механизми, те не се нуждаят от цялостно охлаждане. Единственото охлаждане, което може да е нужно, е на формата и на захранващото гърло. Това води до допълнителни спестявания, защото не са необходими допълнителни водни контури и издаването на разрешителни за тях. Разпространена практика е потребителите на изцяло електрически шприц машини да разполагат само с чилъри в съоръжението си. Това е така, защото няма нужда от високотемпературен охлаждащ контур за машините и се изисква единствено нискотемпературен контур за формите и захранващите гърла. По-мал-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=