Инженеринг ревю бр. 2/2023

34 април 2023 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ автоматизация фицират или декодират съответния код. Верификаторите тестват различни параметри за 1D, 2D и директно маркирани (DPM) кодове на база актуални ISO стандарти. Необходимостта от верификация Верификацията редуцира връщанията на продукти, намалява отпадъците при опаковане и понижава други разходи. Цената на повторното отпечатване на кодове и повторното изпращане на коригираните партиди може да е висока. Верификацията известява операторите за проблеми с маркирането на ранен етап от производството. Чрез следене на резултатите от верификацията могат да се открият проблемните зони на кода, когато качеството започне да се влошава, което дава възможност за непосредствено предприемане на корективни действия. Освен че спомагат за подобряване на качеството на кодовете, верификаторите генерират доклади, сертифициращи качеството на отпечатаните от даден производител баркодове. Поради тази причина все повече от строго регулираните индустриални сектори изискват употребата на баркод верификатори. Докладите могат да бъдат изпринтени или експортирани към архив с цел доказване на съответствието на кодовете с договорни условия или индустриални изисквания. По-голямата част от софтуерните продукти за верификация проверяват и дали данните, съдържащи се в кода, са форматирани съгласно стандарта за специфичния промишлен сектор. Много производители вече следят качеството на кодовете си чрез процесни контролни параметри и валидират данните си чрез софтуер на баркод четците си. Въпреки че е стъпка в правилната посока, това не е реална верификация и може да доведе до уязвимости по продължение на веригата на доставка. При валидацията се обръща внимание единствено на формата на данните в кода и не се проверява качеството на отпечатване. Макар да се тестват същите качествени показатели както при верификацията, резултатите от валидацията са уникални за специфичната настройка на четеца, включително осветлението. По своята същност процесните контролни параметри често са настроени спрямо определен процес и някои от показателите могат да бъдат пропуснати или модифицирани, тъй като липсва стандарт. Верификаторите проверяват всички качествени параметри, използвайки специфични осветителни настройки, и изискват регулярно калибриране. В случаите, когато производителите използват процесни контролни параметри или валидация и чиито кодове все още понякога са нечетими, един верификатор може да предостави допълнително ниво на защита и сигурност. При компаниите, произвеждащи за отбранителната, фармацевтичната индустрия и медицинския сектор, е възможно законът да изисква верифициране на баркодовете със специализиран уред. Разлики между баркод четци и верификатори Баркод четците са проектирани да разчитат баркодове и в зависимост от софтуера им могат да предоставят показатели за качеството на отпечатване с цел управление и оптимизиране на процесите. Тези показатели могат да помогнат на производителите в отпечатването на кодове, отговарящи на уникалните им потребности по отношение на качеството на печат, и да им дадат увереност, че баркодовете им ще могат да бъдат разчетени успешно с обикновен четец. По продължение на веригата на доставка един символ може да се срещне с различни видове баркод четци. Всъщност много баркод четци разполагат с декодиращи алгоритми, предназначени специално за разчитане на деформирани, предизвикателни и трудни за разчитане кодове. Разнообразните модели работят по различен

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=