Инженеринг ревю бр. 2/2023

38 април 2023 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ автоматизация Много е важно къде се прокарва тази линия, тъй като тя дефинира дали дадена клетка е по-близо до светло или тъмно. За да се обхване разнообразие от фонови повърхности, ISO/ IEC TR 29158 изчислява глобалния праг чрез използването на по-сложен алгоритъм, отколкото ISO 15415. В резултат модулацията типично се подобрява. ISO/IEC TR 29158 позволява също използването на 30°, 90° и куполно осветление в допълнение към 45°. Това дава възможност за верифицирането на кодове върху детайли, които са извити, отражателни или са точково маркирани с игла. Верификация извън или на производствената линия Повечето модели верификатори, предлагани на пазара днес, са офлайн, т.е. са преносими или настолни устройства, функциониращи извън производствената линия. Както беше споменато, повечето производители верифицират само извадка от кодове от една партида. Недостатък на този подход със случайна извадка е, че проблемите с качеството на баркодовете често не се регистрират в реално време. Кодовете, които не са попаднали в извадката, не са налични за диагностичен преглед след откриване на проблемите. Офлайн верификаторите често имат предимството, че не са толкова скъпи и не изискват трудоемка настройка. В допълнение, е по-лесно да се намери подходящ модел, когато се работи с кодове с нестандартен размер или с маркировка върху затрудняващ субстрат, тъй като на пазара се предлагат различни верификатори, предназначени специално за определени размери баркодове и процеси на маркиране. Верификаторите за монтаж на фиксирана позиция на производствената линия като цяло са твърде бавни, за да се справят със скоростта на повечето линии, тъй като процесът на верификация е много попродължителен от простото разчитане на код. Доскоро тези устройства бяха ограничени до разчитането само на едноизмерни линейни баркодове. Разработването на верификатор за производствената линия не е лесна задача, но няколко компании вече предлагат продукти, които могат да верифицират кодове, включително и двуизмерни, с много по-високи скорости. За да бъде в съответствие с ISO стандартите верификаторът на производствената линия, осветлението трябва да бъде под специфичен ъгъл и на определено разстояние от кода. Устройството също трябва да бъде калибрирано. Това може да усложни настройката в сравнение с офлайн верификаторите в зависимост от модела на устройството, процедурата по маркиране и конфигурацията на производствената линия. Верификацията в рамките на производствената линия може да струва по-скъпо от офлайн верификацията, но тя предлага оценка и доклад за всеки един генериран баркод. Това е предпоставка за по-висока надеждност и по-малко потенциални проблеми с качеството и нивата на четимост на кодовете. Подходът също позволява непосредствено известяване при влошаване на качеството, елиминирайки необходимостта да се отгатне кога да се смени мастилото или маркиращите игли.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=