Инженеринг ревю бр. 2/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l април 2023 39 фирмена публикация ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД е модерна бизнес структура, притежаваща висока степен на интегрираност и ефективност на съставните бизнес единици. Холдингът е ключов участник в икономическия живот на страната, а основната фирма в холдинга, КЦМ АД е най-голямата компания за производство на олово и цинк в Югоизточна Европа. Реновирането на Подстанция 2 е един от големите инвестиционни проекти, реализирани през 2022г. в КЦМ. За нейната реконструкция, системния интегратор - фирма Елтера М - реши да се довери на тестваните решения на Rittal в областта на електроразпределение ниско напрежение. Фирмата Елтера М ЕООД вече дълги години се занимава с производството, доставката и монтажа на електро инсталации и осветителни тела. Фирмата има осъществени проекти в цялата страна. За сложността, предизвикателствата и осъществяването на проекта в КЦМ разказват инж. Борислав Петров - проектант в КЦМ Технолоджи ЕООД, Асен Милев - Управител на Елтера М и инж. Александър Касчиев - Търговски директор в Ритал ЕООД. "Всичко започна с един проект за подобряване на енергийната ефективност при производството на сгъстен въздух в КЦМ. Целта на проекта беше подмяна на 5 броя стари бутални компресора с водно охлаждане и обща инсталирана мощност 3MW на 6.3kV с 8 нови с въздушно охлаждане и инсталирана мощност от 2MW на 400VAC. Това наложи да се реновира и подстанцията. Подменени бяха два броя 1000 kVA трансформатори, с два броя нови, модерни по 3150 kVA. Мисля, че изпълнението и конфигурацията на ГРТ-то са на високо ниво, защото всеки вход е оборудван в собствено поле, което е разграничено от другите полета - така няма манипулации между операторите, а изводите и шините са зад преграда, което технически е добре за оператора. Главната шинна система е 6300А и е физически отделена, като така е защитена от случаен допир. Решението на Rittal IP 54 на ГРТ-то е изключително важно, също от гледна точка на запрашеността на помещението и изправността на нашата апаратура в него. Самите конструкции на ГРТ-то са здрави и издръжливи. Използвали сме табла и шкафове на Ритал, никога не сме имали проблеми с издръжливостта на материалите и конструкциите. Полетата в ГРТ-то са с много високо качество. Съвместен и реализиран проект на Ритал ЕООД и Елтера М с възложител Холдинг КЦМ 2000 При изпълнението на проекта имаше много препятствия и предизвикателства, но с помощта на Елтера М и Ритал ЕООД успяхме да го изпълним в срок и по най-добрия начин. Изпълнението е в съответствие с изискванията в заданието." - споделя инж. Борислав Петров - проектант в КЦМ Технолоджи. Проектът е базиран на система Ri4Power VX - последно поколение система за главни разпределителни табла ниско напрежение, която е изцяло в съответсвие на стандарта IEC 61439 и за нас в България това е пилотен проект - за първи път правим 6300А. До сега сме стигали до 4000А. Този проект беше много интересен от гледна точка на големината на тока 6300А, необходимостта да се използват старите кабели и изискването на клиента да се съберем в определени размери. Ri4Power VX е сертифицирана система, която е в съответствие със стандарта IC 61439, а идеята на такъв вид сертифицирани системи е, че веднъж разработени и тествани за съответствие от производителя, системните интегратори и крайните клиенти могат да са спокойни за качеството и надеждността на решението. " - разказва инж. Александър Касчиев - Търговски директор в Ритал ЕООД. Асен Милев - Управител на Елтера М ЕООД споделя за проекта: Елтера М ЕООД се явява проектант, доставчик и изпълнител на ГРТ и инженерингов партньр за доставка на шинопроводи 6300 А на производител EAE- Турция в проекта за подстанцията на КЦМ. Изискването на проекта беше - 5000А реален поток, 6300А цялата шинна система. Най-предизвикателното в проекта беше окомплектоването на всичко - трансформатори, шинопроводи и ГРТ. Ритал ЕООД отговориха с решението, което имат, като шинна система, която е в самото ГРТ и като компановка на табла. Целия проект от чертежа до крайния вариант беше изключителна съвместна работа с Ритал. С вашата система се работи лесно, а екипът ви е отзивчив." Ритал ЕООД www.rittal.bg

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=