Инженеринг ревю бр. 2/2023

40 април 2023 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроапаратура Мрежовите анализатори са комплексни и многофункционални измервателни инструменти с широко приложение в съвременната промишленост Те отчитат стойностите на различни ключови параметри във връзка с енергийната ефективност и енергопотреблението на електрически и електронни уреди, устройства и системи Мрежовите анализатори се подразделят основно по своя клас на точност при измерване ъвременната индустрия до голяма степен зависи от използването на силно енергоемко и енергозависимо оборудване. Поддържането на промишлените машини и агрегати с електрозахранване в режим на работа с максимална ефективност е непрекъсната задача на техниците и мениджърите в модерните заводи и съоръжения. Качеството на захранването изпълнява критична роля за постигането и задържането на оптимална производителност, но за съжаление е фактор, който често се пренебрегва при рутинна поддръжка или отстраняване на проблеми. Мрежовите анализатори (Power Quality Analyzers, PQA) са комплексни и многофункционални измервателни уреди с широко приложение в съвременната промишленост. Те отчитат стойностите на различни ключови параметри във връзка с енергийната ефективност и енергопотреблението на електрически и електронни уреди, устройства и системи в редица индустриални приложения. Могат да бъдат използвани за изпитване на силова електроника, захранвания, двигатели и задвижвания, инвертори, осветителни инсталации и други типове оборудване. Мрежови анализатори Функции и възможности В резултат от лошо качество на захранването се наблюдават много по-високи разходи за енергия при тези системи вследствие на неизбежната свръхконсумация, като не са за пренебрегване и щетите, които понасят всяка машина или устройство като последици. Така ниското качество на електроенергията влияе крайно негативно и на разходите за поддръжка и ремонт, тъй като оборудването търпи много по-чести повреди и аварии. За да предотвратят тези нежелани ефекти и да са в синхрон с мащабните мерки на национално и глобално ниво за повишаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния отпечатък и оптимизиране на разходите си, предприятията в енергоемките отрасли на българската и европейската икономика все по-често инвестират в мрежови измерватели, които стриктно проследяват и отчитат количествените и качествените показатели на генерираната и консумираната енергия. Мрежовите анализатори се подС

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=