Инженеринг ревю бр. 2/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l април 2023 43 електроапаратура мощност, наличието на свързан ВЕИ източник (например соларен панел), съвместимостта с конкретни стандарти и др. Важно е да се прецени дали устройството и потребителят се нуждаят от съвременни възможности за свързаност, комуникация и регистриране на данни, какви параметри е необходимо да бъдат отчитани и какви събития – проследявани (спадове и пикове, трептения, хармоници, преходни процеси и др.), изискват ли се други изчисления (като пиков фактор, ефективност на инвертори и т. н.), приложим ли е монтаж на панел или е необходимо монтиране към DIN шина и др. При избора на устройство и определяне на допустимия бюджет е добре да се обърне внимание и на очакваните ползи в дългосрочен план по отношение на редуцирането на загубите на енергия, повишаването на енергийната ефективност и намаляването на разходите. Усъвършенстван анализ на захранването Съвременните мрежови анализатори в качеството си на мултифункционални измерватели осигуряват много по-голяма добавена стойност по отношение на мониторинга на захранването от опростените средства за отчитане на стойностите на ключовите параметри. Освен количествен, те осъществяват и разширен качествен анализ на енергийната система, като в редица приложения се използват за проследяване на различни характеристики на механичната енергия като скорост и въртящ момент. Тези променливи често са критични фактори при провеждане на различни тестови и изпитвателни мероприятия, като мониторингът им е препоръчителен и в редица производствени приложения. Комплексните измервания осигуряват надеждна информация за работата и производителността на електромеханичните системи в индустрията. Сред допълнителните изчисления и аналитични методи, които често се прилагат посредством мрежови анализатори в съвременната промишленост, са: т. нар картографиране на ефективността, метод на бързо преобразуване на Фурие (FFT), изчисляване на фундаментална мощност и средноквадратични (RMS) стойности, полярни диаграми и симетрични компоненти, както и пространствени вектори и DQ-токове (техника за векторно управление на трифазни променливи токове). Мрежовите анализатори са инструменти за прециз-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=